Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ivana Vojinović- Directorate for Environment

Contact:

Tel: (+382) 20 446 232
Fax: (+382) 20 446 227
E-mail: ivana.vojinovic@mrt.gov.me