Marko Čanović - Directorate for Housing Development

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Contact:

Tel: (+382) 20 446 202
Fax: (+382) 20 446 218
E-mail: marko.canovic@mrt.gov.me