Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Marko Petričević, Directorate for Tourism Destination Management

Marko Petricevic Curriculum Vitae

Contact:

Tel: (+382) 20 446 246
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: marko.petricevic@mrt.gov.me