Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Pavle Radulović, Minister of Sustainable Development and Tourism