Manja slova Veća slova RSS
>

Pitanje - G. Krivokapić

Datum objave: 10.04.2014 14:15 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Postovana gospodo,
molio bi vas za pomoc u prakticnoj interpretaciji "Zakona o stanovanju i odrzavanju stambenih zgrada" Broj 01-42/2, Podgorica 13.01.2011.
Strani sam drzavljanin i zajedno sa susjedima nastojimo organizovati Skupstinu Etaznih vlasnika u relativno novoj zgradi u Tivtu.
1) Da li je potrebno formalno registrovati Skupstinu Etaznih vlasnika u nekom tijelu vlade ili opstine? Ako jeste koje tacno i kako?
2) Clan 16 , stav 2. opmenutog zakona kaze da je Skupstina Etaznih vlasnika duzna da dostavi nadleznom organu uprave u roku od 15 dana odluku Skupstine Etaznih vlasnika o nacinu organizovanja odrzavanja zgrade.
Koji je tacno "nadlezni organ uprave" ?
S postovanjem,
Goran Krivokapic
260 Shale Cresc
Toronto, Canada
+1 416 554 7627Odgovor:

Poštovani,

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj opštine Tivat nadležan je organ lokalne uprave opštine Tivat, koji obavlja poslove praćenja organizovanja organa upravljanja u stambenim zgradama i preduzimanje mjera za organizovanje; vođenje registra etažnih vlasnika,registra stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova, registra upravnika i predlaganje imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade; i vođenje registra pravila etažnih vlasnika.

Normativna regulacija instituta etažne svojine je donošenjem Zakona o svojinsko pravnim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 19/09 od 13.03.2009) podijeljena i definiše se u dva zakona: Zakon o svojinsko pravnim odnosima i Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada ("Sl. list Crne Gore", br. 04/11 od 18.01.2011, 40/11 od 08.08.2011, 1/14 od 09.01.2014). Etažna svojina predstavlja odnos koji se zasniva na postojanju više individualnih svojina koje se reflektuju na zajedničke djelove, znači karakteriše ga čvrsta veza između individualnog i kolektivnog prava.

Odredbe koje definišu pojam etažne svojine, upravljanje stambenom zgradom i formiranje organa upravljanja stambenom zgradom propisani su Zakonom o svojinsko pravnim odnosima (Glava VII), dok je dio odredbi koji tretira održavanje stambene zgrade propisan Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada.

Članom 179 Zakona o svojinsko pravnim odnosima, upravljanje stambenom zgradom obuhvata donošenje odluke o načinu korišćenja stambene zgrade kao cjeline i zajedničkih djelova zgrade i njihovom održavanju i čuvanju; o obezbjeđenju finansijskih sredstava za održavanje zgrade, kao i odlučivanje o drugim pitanjima od značaja za korišćenje i održavanje stambene zgrade.

Stambenom zgradom upravljaju vlasnici.

Vlasnici su dužni da obrazuju organe upravljanja stambenom zgradom.

Organi upravljanja stambenom zgradom su skupština vlasnika (u daljem tekstu skupština) i upravnik.

Članom 191 istog zakona predviđeno je da skupština vlasnika donosi pravila o međusobnim odnosima vlasnika, koja sadrže odredbe o posebnim i zajedničkim djelovima stambene zgrade, uslovima njihovog uživanja, upotrebi zajedničkih djelova i raspodjeli troškova, očuvanju izgleda zgrade, upravljanju i dr. Pravila vlasnika se donose većinom glasova prisutnih članova skupštine.

Takođe, shodno članu 16 zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada definisano je da o načinu organizovanja poslova održavanja stambene zgrade odlučuje skupština etažnih vlasnika. Stavom 2 je predviđeno da izuzetno se način organizovanja poslova održavanja stambene zgrade može utvrditi ugovorom o prenosu prava svojine nad posebnim dijelom stambene zgrade, za stambene zgrade koje su izgrađene na prostoru koji je planskom dokumentacijom predviđen za turističko stanovanje sa djelatnostima i ekskluzivno stanovanje sa djelatnostima.

Skupština vlasnika je dužna ovaj akt dostavi nadležnom organu lokalne uprave u roku od 15 dana od dana njegovog donošenja.
Shodno članu 12 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada etažni vlasnici dužni su da otvore zajednički račun stambene zgrade na koji se uplaćuju sredstva za održavanje stambene zgrade, koja čine zajedničku imovinu svih etažnih vlasnika.

Upravnik stambene zgrade, privremeni upravnik ili drugo lice koje predstavlja i zastupa stambenu zgradu je dužan da radi otvaranja zajedničkog računa stambene zgarde podnese zahtjev nadležnom organu lokalne uprave, za dobijanje matičnog broja i šifre djelatnosti stambene zgrade, koja se obraća Zavodu za statistiku i nakon dobijanja matičnog broja i šifre djelatnosti obavještava upravnika ili drugo lice.
Upravnik ili drugo lice, po dobijanju matičnog broja i šifre djelatnosti stambene zgrade otvara zajednički račun stambene zgrade, preko kojeg etažni vlasnici obavljaju poslove vezane za održavanje i korišćenje stambene zgrade, u skladu sa zakonom.

Članom 12a Zakona predviđena je obaveza organa lokalne uprave da donese rješenje u skladu sa odlukom skupštine etažnih vlasnika, koje će sadržati iznos i utvrditi način plaćanja troškova održavanja stambene zgrade. Rješenje obavezno sadrži ime i prezime etažnog vlasnika i površinu stambenog, poslovnog ili garažnog prostora koji je u svojini etažnog vlasnika za koji se utvrđuje iznos i način plaćanja troškova održavanja stambene zgrade.

Ove podatke etažni vlasnici su dužni da dostave organu lokalne uprave u roku od 15 dana od dana donošenja odluke skupštine etažnih vlasnika, odnosno ugovora.

S poštovanjem

Direktorat za razvoj stanovanja