Manja slova Veća slova RSS
>

Neophodna dokumentacija za izdavanje odobrenja za rad - LICENCE za turistiku agenciju

Datum objave: 08.05.2017 10:40 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koje namjerava obavljati djelatnost turističkih agencija u obavezi je ovom ministarstvu, kao nadležnom organu, radi izdavanja odobrenja za rad - LICENCE, shodno članu 17 Zakona o turizmu (“Sl.List CG“ br. 61/10 i 31/14), dostaviti neophodnu dokumentaciju i to:


1. Zahtjev u pismenoj formi koji sadrži podatke o:

1.1. Naziv i sjedište privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. Pib (matični) broj privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. Naziv, vrsta i adresa turističke agencije za koju se traži izdavanje odobrenja
za obavljanje djelatnosti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4. Kontakt telefon br.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Dokaz o registraciji privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika u Centralni registar Privrednih subjekata (Izvod iz Centralnog registra).
R br________________________________________________________________


3. Dokaz o svojini:

3.1. prepis lista nepokretnosti br. _________________________________________

3.2. za zakupljeni ugostiteljski objekat ugovor o zakupu_______________________


4. Dokaz o stručnoj spremi odgovornog lica – poslovođe turističke agencije
(čl. 26 Zakona o turizmu)

4.1. najmanje srednja stručna sprema______________________________________

4.2. potvrda o radnom iskustvu

4.2.1. najmanje tri godine radnog iskustva u turističkoj djelatnosti za rad u turističkoj
agenciji organizator putovanja

4.2.2. najmanje jedna godina radnog iskustva u turističkoj djelatnosti za rad u
turističkoj agenciji posrednik

4.3. poznavanje najmanje jednog stranog jezika_____________________________


5. Dokaz o jemstvu za turističku agenciju – organizatora putovanja (čl. 17 stav 3 Zakona o turizmu)

5.1. Dostavljeno jemstvo može biti izdato u skladu sa čl. 18 stav 1 i 2 Zakona o
turizmu u vidu bankarske garancije ili Polise osiguranja
___________________________________________________________________

6. Dokaz o uplati administrativne takse na račun Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 832-31614150-79(Zakon o administrativnim taksama tarifni br. 4), u iznosu od 5 €.

Djelatnost Turističkih agencija obavlja se u poslovnom prostoru, odnosno prostorijama isključivo uređenim i opremljenim za tu vrstu djelatnosti, pod uslovima utvrđenim Pravilnikom o minimalno-tehničkim uslovima u pogledu opreme i uređenja poslovnica turističkih agencija i načinu utvrđivanja tih uslova (''Sl.list CG'' br. 73/10, 20/11 i 58/14).

Utvrđivanje ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova vrši ovlašćeno lice Ministarstva održivog razvoja i turizma (član 25 stav 1 Zakona o turizmu)

O eventualno bližim obavještenjima moguće se obratiti na telefon Ministarstva održivog razvoja i turizma br: 020/446-262 i fax: 020/446-212.

Neophodna dokumentacija za izdavanje odobrenja za rad - LICENCE za turistiku agenciju.pdf