Manja slova Veća slova RSS
>

Neophodna dokumentacija za izdavanje odobrenja za rad za ugostiteljsku djelatnost

Datum objave: 08.05.2017 10:20 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje namjerava obavljati ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskom objektu u obavezi je ovom ministarstvu, kao nadležnom organu za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti, shodno članu 92 Zakona o turizmu („Sl.list CG”, br. 61/10 i 31/14), dostaviti neophodnu dokumentaciju i to:

1. Zahtjev u pismenoj formi koji sadrži podatke o:

1.1. Naziv i sjedište privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. Pib (matični) broj privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. Vrsta i adresa ugostiteljskog objekta za koji se traži izdavanje odobrenja za
obavljanje djelatnosti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4. Kontakt telefon br.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Dokaz o registraciji privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika u Centralni registar Privrednih subjekata (Izvod iz Centralnog registra).
R br________________________________________________________________


3. Dokaz o svojini:

3.1. prepis lista nepokretnosti br. _________________________________________

3.2. za zakupljeni ugostiteljski objekat ugovor o zakupu_______________________


4. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskih objekata iz grupe: hoteli, hoteli resort, wild beauty resort, turističko naselje i restoran, podnosi se i dokaz o ispunjenosti uslova za poslovođu ugostiteljskog objekta. Član 92 stav 3 a u vezi sa članom 107 Zakona o turizmu.

4.1. najmanje srednja stručna sprema______________________________________

5. Dokaz o uplati 5 € na ime administrativne takse (Zakon o administrativnim taksama tarifni br. 4)

5.1.Žiro račun Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 832-31614150-79

Ispunjenost minimalno-tehničkih uslova u pogledu opreme i prostora propisanih Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (“Sl.list CG”, br. 63/11,47/12 i 8/15), shodno članu 93 stav 2 Zakona o turizmu u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđuje ovlašćeni službenik Ministarstva održivog razvoja i turizma.

O evenutalno bližim obavještenjima moguće se obratiti Ministarstvu održivog razvoja i turizma na tel. 020/446-262 i fax: 020/446-212.

Neophodna dokumentacija za izdavanje odobrenja za rad za ugostiteljsku djelatnost