Мања слова Већа слова РСС
>

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте: хотел, мотел, пансион, туристичко насеље, хостел, етно село, национални ресторан и др.

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте: хотел, мотел, пансион, туристичко насеље, хостел, етно село, национални ресторан и др.
Датум објаве: 19.09.2018 10:20 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте: хотел, мотел, пансион, туристичко насеље, хостел, етно село, национални ресторан и др.

Привредна друштва и други облици обављања привредних дјелатности уз захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности, у складу са чланом 66 став 1 и 74, а у вези са чланом 83 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18) достављају:

1. За доказивање права својине или права располагања или коришћења угоститељског објекта изграђеног у складу са прописима о градњи:
- јавну исправу (извод из листа непокретности) и
- исправу о правном послу сачињену у складу са законом (уговор и сл.) уколико се ради о коришћењу или располагању угоститељског објекта

2. За доказивање испуњености услова за кадар (пословођу угоститељског објекта):
- уговор о раду са пуним радним временом,
- доказ о најмањем завршеном четвртом нивоу квалификације подниво ИВ 1 националног оквира квалификације,

3. Попуњени образац за упис у Централни туристички регистар (ЦТР)

4. Доказ о уплати новчаног износа од 5 еура за подношење захтјева на жиро рачун министарства бр. 832-31614150-79 (Закон о административним таксама)

У захтјеву за издавање одобрења за рад угоститељског објекта потребно је навести податке који се односе на назив, адресу и облик обављања привредне дјелатности, ПИБ и регистрарски број из Централног регистра привредних субјеката (ЦРПС); као и адресу, назив и врсту угоститељског објекта под којим ће пословати.
Такође, у захтјеву је потребно навести контакт телефон лица које ће пратити утврђивање испуњености минимално – техничких услова у погледу простора, уређаја и опреме.

Осим испуњености минимално – техничких услова у погледу простора, уређаја и опреме угоститељски морају испуњавати и друге услове прописане посебним прописима (опште и посебне хигијенске захтјеве, заштите на раду и др.). Контролу испуњености ових услова врше надлежни инспекцијски органи (чл. 79 став 4 и 5 Закона).

О евентуалним ближим обавјештењима могуће је контактирати овлашћено службено лице министарства за вођење управног поступка на телефон бр. 020/446-262 и 067-263-578.

Образац за упис у ЦТР - Угоститељски објекти
Образац за упис у ЦТР - Апартмански блок