Manja slova Veća slova RSS
>

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste: hotel, motel, pansion, turističko naselje, hostel, turistički apartmanski blok, etno selo, nacionalni restoran i dr.

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste: hotel, motel, pansion, turističko naselje, hostel, turistički apartmanski blok, etno selo, nacionalni restoran i dr.
Datum objave: 08.04.2019 08:25 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


USLOVI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI VRSTE: HOTEL, MOTEL, PANSION, TURISTIČKO NASELJE, HOSTEL, TURISTIČKI APARTMANSKI BLOK, ETNO SELO, NACIONALNI RESTORAN I DR.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, u skladu sa čl. 66 stav 1 i 74, a u vezi sa članom 83 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“, br. 02/18, 04/18 i 13/18) u obavezi su dostaviti:

1. Za dokazivanje prava svojine ili prava raspolaganja ili korišćenja ugostiteljskog objekta izgrađenog u skladu sa propisima o gradnji:
- javnu ispravu (izvod iz lista nepokretnosti) i
- ispravu o pravnom poslu sačinjenu u skladu sa zakonom (ovjereni ugovor i sl.) ukoliko se radi o korišćenju ili raspolaganju ugostiteljskog objekta

2. Za dokazivanje ispunjenosti uslova za kadar (poslovođu ugostiteljskog objekta):
- ugovor o radu sa punim radnim vremenom, osim ako je poslovođa ugostiteljskog objekta izvršni direktor društva;
- dokaz o najmanjem završenom četvrtom nivou kvalifikacije podnivo IV 1 nacionalnog okvira kvalifikacije,

3. Popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR)

4. Dokaz o uplati novčanog iznosa od 2,00€ za podnošenje zahtjeva na žiro račun ministarstva br. 832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama)
Ukoliko se u hotelu namjerava obavljati kondo model poslovanja:
- Hotel mora posjedovati kategoriju minimum 5***** zvjezdica u primorskom regionu i Glavnom gradu i kategoriju minimum 4**** zvjezdice u sjevernom i srednjem regionu osim Glavnog grada, i koji je u funkciji 12 mjeseci;
- Smještajne jedinice u hotelu kondo modela poslovanja predmet su pojedinačne podjele i moraju biti u komercijalnoj funkciji, najmanje 10 mjeseci u toku godine;
- Smještajne jedinice pojedinačno se upisuju u katastar nepokretnosti sa teretom da jedinicom upravlja upravljač u skladu sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu;
- Pored navedenih dokaza za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti za kondo model poslovanja neophodno je dostavljanje i zaključenih ugovora o kupoprodaji, upravljanju i održavanju;
Ukoliko se u hotelu namjerava obavljati mješoviti model poslovanja:
- Hotel mora posjedovati kategoriju minimum 5***** zvjezdica kapaciteta minimum 120 smještajnih jedinica u primorskom regionu i Glavnom gradu i kategorije minimum 4**** zvjezdice kapaciteta minimum 60 smještajnih jedinica u središnjem i sjevernom regionu osim Glavnog grada, i koji je u funkciji 12 mjeseci;
- Smještajne jedinice u hotelu sa mješovitim modelom poslovanja mogu biti predmet pojedinačne prodaje uz mogućnost opcionog izdavanja na dobrovoljnoj osnovi;
- Izdavanje smještajnih jedinica vrši se isključivo preko upravljača odnosno hotelskog operatera koji upravlja hotelom u cjelini;
- Procenat smještajnih jedinica namijenjenih prodaji ne može prelaziti 50 % ukupnih smještajnih kapaciteta hotela;
- Izuzetno u hotelu kategorije minimum 5***** zvjezdica kapaciteta minimum 240 smještajnih jedinica u primorskom regionu i Glavnom gradu i kategorije minimum 4**** zvjezdice kapaciteta minimum 120 smještajnih jedinica u središnjem i sjevernom regionu osim Glavnog grada, procenat smještajnih jedinica namijenjen prodaji ne može prelaziti 60% ukupnih smještajnih jedinica;
- Smještajne jedinice u hotelima sa mješovitim modelom poslovanja upisuju se u katastar nepokretnosti sa teretom da tom smještajnom jedinicom upravlja upravljač u skladu sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu;


- Smještajne jedinice moraju biti u sastavu ugostiteljskog objekta koji predstavlja jedinstvenu cjelinu u pogledu poslovanja, upravljanja i održavanja;
- Upravljanje hotelom može se ugovorom povjeriti hotelskom operateru;
- Prodajom smještajnih jedinica ne smije se mijenjati namjena i djelatnost ugostiteljskog objekta – hotela kao poslovnog objekta;
- Pored navedenih dokaza za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti za mješoviti model poslovanja neophodno je dostavljanje i zaključenih ugovora o kupoprodaji, upravljanju i održavanju;

U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskog objekta potrebno je navesti podatke koji se odnose na naziv, adresu i oblik obavljanja privredne djelatnosti, PIB i registrarski broj iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS); kao i adresu, naziv i vrstu ugostiteljskog objekta pod kojim će poslovati.

Takođe, u zahtjevu je potrebno navesti kontakt telefon lica koje će pratiti utvrđivanje ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme.
Osim ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme propisanih Pravilnikom o vrstama, minimalno tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (''Sl. List CG'' br. 36/18), ugostiteljski objekti moraju ispunjavati i druge uslove propisane posebnim propisima (opšte i posebne higijenske zahtjeve, zaštite na radu i dr.). Kontrolu ispunjenosti ovih uslova vrše nadležni inspekcijski organi (čl. 79 stav 4 i 5 Zakona).
O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćena službena lice ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262, 067-263-578.

Dokumenti:

Zahtjev
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar - Ugostiteljski objekti
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar - Apartmanski blok
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar - Nacionalni restoran