Manja slova Veća slova RSS
>

Neophodna dokumentacija za izdavanje odobrenja za rad za ugostiteljsku djelatnost vrste kamp

Datum objave: 08.05.2017 10:00 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje namjerava obavljati ugostiteljsku djelatnost vrste kamp u obavezi je ovom ministarstvu kao nadležnom organu za izdavanje odobrenja za rad, shodno članu 92 Zakona o turizmu („Sl.list CG”, br. 61/10 I 31/14), dostaviti neophodnu dokumentaciju i to:

1. Pismeni zahtjev koji sadrži podatke o:

- naziv, sjedište, odnosno ime i prezime, jedinstveni matični broj i adresu podnosioca zahtjeva;
- naznačiti vrstu ugostiteljskog objekta za koji se traži izdavanje odobrenja, kao i adresu ugostiteljskog objekta.

2. Dokaz o registraciji privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika u Centralni registar Privrednog suda.

3. Dokaz o svojini:

- prepis lista nepokretnosti
za zakupljeni ugostiteljski objekat i ugovor o zakupu

4. izvod iz prostorno planske dokumentacije o namjeni zemljišta za kampovanje (član 121 stav 1 Zakona o turizmu).

Ukoliko prostorno planskom dokumentacijom nije utvrđena namjena zemljišta za kampovanje ovom organu je neophodno dostaviti saglasnost nadležnog organa lokalne uprave ili javnog preduzeća koje upravlja prostorom posebne namjene za korišćenje zemljišta odnosno određenu lokaciju za kampovanje (član 121 stav 5 Zakona o turizmu).

5. Postavljena kamp oprema u kampu (moguće je postaviti 30% smještajnih jedinica od ukupnog broja kapaciteta kampa) – kamp prikolice, pokretne kućice (mobilhome), a koje moraju ispunjavati uslove tehničke ispravnosti i biti registrovane u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja.

6. Dokaz o uplati administrativne takse na račun Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama tarifa br. 4) u iznosu od 5 €

Uslovi za pružanje usluga u ugostiteljskom objektu vrste kamp propisani su članom 121 Zakona o turizmu.

Ispunjenost minimalno-tehničkih uslova u pogledu opreme i prostora (Pravilnikom o kalsifikaciji, minimalnim-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova - “Sl.list CG”, br. 61/11) u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma (član 93 stav 2 Zakona o turizmu).

Uz zahtjev je potrebno naznačiti uslužni broj telefona.

O evenutalno bližim obavještenjima moguće se obratiti Ministarstvu održivog razvoja i turizma na tel. 020/446-262 i fax: 020/446-212.

Neophodna dokumentacija za izdavanje odobrenja za rad za ugostiteljsku djelatnost vrste kamp