Мања слова Већа слова РСС
>

Услови за издавање одобрења за обављање дјелатности (рад) на скијалишту

Услови за издавање одобрења за обављање дјелатности (рад) на скијалишту
Датум објаве: 08.04.2019 08:10 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (РАД) НА СКИЈАЛИШТУ

Пружање услуга на скијалишту обавља се сходно условима прописаним Законом о скијалиштима („Сл.лист РЦГ“, бр. 13/07 и „Сл.лист ЦГ“, бр. 14/11, 21/14 и 44/17). Подносилац захтјева (привредно душтво, друго правно лице или предузетник) је у обавези овом министарству, као надлежном органу за издавања одобрења за рад скијалишта, доставити:

1. Захтјев у писменој форми који садржи податке о:
- Назив и сједиште привредног друштва;
- ПИБ (матични број);
- Назив и адреса скијалишта за који се тражи издавање одобрења за обављање дјелатности;
- Контакт телефон бр.

2. Доказ о регистрацији привредног друштва, другог правног лица или предузетника (Извод из Централног регистра).

3. За доказивање права својине или права располагања или коришћења угоститељског објекта изграђеног у складу са прописима о градњи:
- јавну исправу (извод из листа непокретности) и
- исправу о правном послу сачињену у складу са законом (овјерени уговор и сл.) уколико се ради о коришћењу или располагању угоститељског објекта.

4. Извод из просторно планске документације за намјену земљишта за скијалишта. (Члан 4 Закона)

5. Доказ о испуњености техничких услова о испитивању челичних ужади и електричних инсталација-мишљење (елаборат или мишљење/стручни налаз) – издају овлашћени субјекти.

6. Доказ о обезбјеђењу одређених служби на скијалишту: (чл. 33, 36, 40 и 41 закона)
- службе спашавања (најмање два спасиоца са овлашћени сертификатом);
- службе прве помоћи (обезбјеђење љекара на скијалишту или приправног љекара;
- службе одржавања реда на скијалишту и редарске службе

7. Доказ о закључењу уговора о осигурању скијаша и других непосредних корисника скијалишта (члан 8 Закона о измјенама и допунама Закона о скијалиштима – „Сл.лист ЦГ”, бр. 21/14).

8. Доказ о уплати административне таксе на рачун Министарства одрживог развоја и туризма бр. 832-31614150-79 у износу од 2,00 €.

9. Попуњени образац за упис у Централни туристички регистар (ЦТР).

Утврђивање испуњености услова у погледу уређења, одржавања, опремања и пружања услуга на скијалишту врши овлашћено лице министарства (чл. 7 закона)

О евентуалним ближим обавјештењима могуће је контактирати овлашћена службена лица министарства за вођење управног поступка на телефон бр. 020/446-262, 067-263-578.

Документа:

Захтјев
Захтјев за упис у ЦТР - Централни туристички регистар