Manja slova Veća slova RSS
>

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti (rad) na skijalištu

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti (rad) na skijalištu
Datum objave: 08.04.2019 08:10 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


USLOVI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI (RAD) NA SKIJALIŠTU

Pružanje usluga na skijalištu obavlja se shodno uslovima propisanim Zakonom o skijalištima („Sl.list RCG“, br. 13/07 i „Sl.list CG“, br. 14/11, 21/14 i 44/17). Podnosilac zahtjeva (privredno duštvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) je u obavezi ovom ministarstvu, kao nadležnom organu za izdavanja odobrenja za rad skijališta, dostaviti:

1. Zahtjev u pismenoj formi koji sadrži podatke o:
- Naziv i sjedište privrednog društva;
- PIB (matični broj);
- Naziv i adresa skijališta za koji se traži izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti;
- Kontakt telefon br.

2. Dokaz o registraciji privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika (Izvod iz Centralnog registra).

3. Za dokazivanje prava svojine ili prava raspolaganja ili korišćenja ugostiteljskog objekta izgrađenog u skladu sa propisima o gradnji:
- javnu ispravu (izvod iz lista nepokretnosti) i
- ispravu o pravnom poslu sačinjenu u skladu sa zakonom (ovjereni ugovor i sl.) ukoliko se radi o korišćenju ili raspolaganju ugostiteljskog objekta.

4. Izvod iz prostorno planske dokumentacije za namjenu zemljišta za skijališta. (Član 4 Zakona)

5. Dokaz o ispunjenosti tehničkih uslova o ispitivanju čeličnih užadi i električnih instalacija-mišljenje (elaborat ili mišljenje/stručni nalaz) – izdaju ovlašćeni subjekti.

6. Dokaz o obezbjeđenju određenih službi na skijalištu: (čl. 33, 36, 40 i 41 zakona)
- službe spašavanja (najmanje dva spasioca sa ovlašćeni sertifikatom);
- službe prve pomoći (obezbjeđenje ljekara na skijalištu ili pripravnog ljekara;
- službe održavanja reda na skijalištu i redarske službe

7. Dokaz o zaključenju ugovora o osiguranju skijaša i drugih neposrednih korisnika skijališta (član 8 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima – „Sl.list CG”, br. 21/14).

8. Dokaz o uplati administrativne takse na račun Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 832-31614150-79 u iznosu od 2,00 €.

9. Popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR).

Utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu uređenja, održavanja, opremanja i pružanja usluga na skijalištu vrši ovlašćeno lice ministarstva (čl. 7 zakona)

O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćena službena lica ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262, 067-263-578.

Dokumenta:

Zahtjev
Zahtjev za upis u CTR - Centralni turistički registar