Manja slova Veća slova RSS
>

Neophodna dokumentacija potrebna radi izdavanja odobrenja za rad skijališta

Datum objave: 19.09.2018 10:10 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Pružanje usluga na skijalištu obavlja se shodno uslovima propisanim Zakonom o skijalištima („Sl.list RCG“, br. 13/07 i „Sl.list CG“, br. 21/14), Podnosilac zahtjeva (privredno duštvo) je u obavezi ovom ministarstvu, kao nadležnom organu, radi izdavanja odobrenja za rad skijališta, dostaviti Neophodnu dokumentaciju i to:

1. Zahtjev u pismenoj formi koji sadrži podatke o:

1.1. Naziv i sjedište privrednog društva

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. Pib (matični) broj privrednog društva

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. Naziv i adresa skijališta za koji se traži izdavanje odobrenja za
obavljanje djelatnosti

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4. Kontakt telefon br.

------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Dokaz o registraciji privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika u Centralni registar Privrednih subjekata (Izvod iz Centralnog registra).
R br____________________________________________________________


3. Dokaz o svojini:

3.1.prepis lista nepokretnosti br. ______________________________________

3.2. za zakupljeni prostor ugovor o zakupu ______________________________


4. Izvod iz prostorno planske dokumentacije za namjenu skijališta. (Član 4 Zakona)

___________________________________________________________

5. Dokaz o ispunjenosti tehničkih uslova o ispitivanju čeličnih užadi i električnih instalacija-mišljenje (elaborat) – izdaju ovlašćeni subjekti.
___________________________________________________________

6. Dokaz o obezbjeđenju određenih službi na skijalištu: (čl. 33, 36, 40 i 41 zakona)


6.1. službe spašavanja (najmanje dva spasioca sa ovlašćeni sertifikatom);

_____________________________________________________________
6.2. službe prve pomoći (obezbjeđenje ljekara na skijalištu ili pripravnog ljekara;

_____________________________________________________________
6.3. službe održavanja reda na skijalištu i redarske službe

____________________________________________________________


7. Dokaz o zaključenju ugovora o osiguranju skijaša i drugih neposrednih korisnika skijališta (član 8 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima – „Sl.list CG”, br. 21/14).

_____________________________________________________________

8. Dokaz o uplati administrativne takse na račun Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 832-31614150-79 u iznosu od 5 €

_____________________________________________________________

Utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu uređenja, održavanja, opremanja i pružanja usluga na skijalištu vrši ovlašćeno lice ministarstva (čl. 7 zakona)

O evenutalno i bližim obavještenjima moguće se obratiti Ministarstvu održivog razvoja turizma tel. 020/446-262 i fax: 446-212.

Neophodna dokumentacija potrebna radi izdavanja odobrenja za rad skijališta

Obrazac za upis u CTR - Skijalista