Manja slova Veća slova RSS
>

Izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskih objekata, turističkih agencija, kampova, skijališta i usluga raftinga

Izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskih objekata, turističkih agencija, kampova, skijališta i usluga raftinga
Datum objave: 22.01.2018 10:50 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i urizma

Ispis Štampaj stranicu


Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

Pravilnik o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova

Pravilnik o minimalno - tehničkim uslovima u pogledu opreme i uređenja poslovnica turističkih agencija i načinu utvrđivanja ispunjenosti tih uslova

Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja Centralnog turističkog registra

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste: hotel, motel, pansion, turističko naselje, hostel, etno selo, nacionalni restoran i dr.

Uslovi za izdavanje licence – odobrenja za rad turističke agencije

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste kamp

Neophodna dokumentacija za skijališta

Neophodna dokumentacija za rafting

 

Napomena 1:

Shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu („Sl.list Crne Gore“ br.02/18 od 10.01.2018) Ministarstvo održivog razvoja i turizma je nadležno za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti hotel, turističko naselje, motel, pansion, eko lodge, wild beauty resort, integralni (udruženi) hotel, turistički rizort, kamp (sa 16 i više smještjnih jedinica), turistički apartmani (5 i više turističkih apartmana), hostel, etno selo i nacionalni restoran. 

Napomena 2:

Dokaz o troškovima postupka za navedeno je uplata administrativne takse na račun Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 832-31614150-79 ( Zakon o administrativnim taksama tarifni br.4 ) u iznosu od 5.00 €.