Manja slova Veća slova RSS
>

Izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskih objekata, turističkih agencija, kampova, skijališta i usluga raftinga

Izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskih objekata, turističkih agencija, kampova, skijališta i usluga raftinga
Datum objave: 08.05.2017 10:50 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i urizma

Ispis Štampaj stranicu


Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

Pravilnik o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova

Pravilnik o minimalno - tehničkim uslovima u pogledu opreme i uređenja poslovnica turističkih agencija i načinu utvrđivanja ispunjenosti tih uslova

Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja Centralnog turističkog registra

Neophodna dokumentacija za ugostiteljske objekte

Neophodna dokumentacija za turisticke agencije

Neophodna dokumentacija za kampove

Neophodna dokumentacija za skijališta

Neophodna dokumentacija za rafting

 

Napomena 1:

Shodno Zakonu o turizmu („Sl.list Crne Gore“ br.61/10 od 22.10.2010) Ministarstvo održivog razvoja i turizma je nadležno za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti hotel&resort, wild beauty resort, turističko naselje, etno selo, eko logde, vila, grupa hoteli-hotel, mali motel, boutique hotel, garni hotel, apart hotel, condo hotel,hostel, pansion, motel kao i 3 i više turističkih apartmana i soba za iznajmljivanje, gostionice, kampovi, turističke agencije, nacionalni restorani i skijališta.


Napomena 2:

Dokaz o troškovima postupka za navedeno je uplata administrativne takse na račun Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 832-31614150-79 ( Zakon o administrativnim taksama tarifni br.4 ) u iznosu od 5.00 €.