Мања слова Већа слова РСС
>

Услови за издавање одобрења за обављање дјелатности и легитимације туристичког водича/туристичке водичкиње

Услови за издавање одобрења за обављање дјелатности и легитимације туристичког водича/туристичке водичкиње
Датум објаве: 08.04.2019 08:15 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА/ТУРИСТИЧКЕ ВОДИЧКИЊЕ

Сходно члану 36 став 1 Закона о туризму и угоститељству (“Сл.лист ЦГ”, бр. 2/18, 4/18 и 13/18), одобрење за рад и легитимација се издаје физичком лицу које испуњава сљедеће услове:

- има активно знање најмање једног страног језика, односно језика на којем пружа услуге водича/водичкиње;
- има знање црногорског језика у мјери која омогућава основну комуникацију за страно физичко лице;
- има сертификат о стеченој националној стручној квалификацији за туристичког водича/водичкиње у складу са законом.

Одобрење за рад и легитимација се издају на основу поднијетог захтјева овом министарству као надлежном органу за утврђивање испуњености услова за обављање дјелатности и легитимације (члан 37 Закона о туризму и угоститељству).

Уз захтјев се прилажу сљедећи докази:
- сертификат о стеченој националној стручној квалификацији за туристичког водича/водичкињу у складу са законом;
- о познавању језика на којем ће пружати услуге;
- о познавању црногорског језика у мјери која омогућава основну комуникацију за страно физичко лице;
- попуњен образац за упис у Централни туристички регистар.
- Копију личне карте или пасоша;
- Двије слике пасошког формата.
- Доказ о трошковима поступка, уплата административне таксе на рачун Министарства одрживог развоја и туризма бр. 832-31614150-79 (Закон о административним таксама тарифни бр.4 ) у износу од 2.00 €;
- попуњени образац за упис у Централни туристички регистар (ЦТР).

О евентуалним ближим обавјештењима могуће је контактирати овлашћена службена лица министарства за вођење управног поступка на телефон бр. 020/446-262, 067-263-578.

Документи:

Захтјев
Образац за упис у ЦТР - Централни туристички регистар