Manja slova Veća slova RSS
>

Uslovi za sticanje legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje

Uslovi za sticanje legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje
Datum objave: 05.02.2018 13:20 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Uslovi za sticanje legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje

Shodno članu 36 stav 1 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl.list CG”, br. 2/18), legitimacija se izdaje fizičkom licu koje ispunjava sljedeće uslove:

- upisan je u Centralni registar privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti pružanja usluga turističkog vodiča, osim za lica zaposlena u turističkim agencijama koji dostavljaju potvrdu o zaposlenju izdatu od strane turističke agencije;
- ima aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika, odnosno jezika na kojem pruža usluge vodiča;
- ima znanje crnogorskog jezika u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju za strano fizičko lice;
- ima sertifikat o stečenoj nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji za turističkog vodiča u skladu sa zakonom.

Postupak izdavanja legitimacije (Član 37 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu) 

Legitimacija se izdaje na osnovu podnijetog zahtjeva Ministarstvu.
Uz zahtjev prilažu se i sljedeći dokazi:

- sertifikat o stečenoj nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji za turističkog vodiča u skladu sa zakonom;
- o poznavanju jezika na kojem će pružati usluge;
- o poznavanju crnogorskog jezika u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju za strano fizičko lice;
- popunjen obrazac za upis u Centralni turistički registar.
- Kopiju lične karte ili pasoša;
- Dvije slike pasoškog formata.
- Dokaz o troškovima postupka, uplata administrativne takse na račun Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama tarifni br.4 ) u iznosu od 5.00 €;

Napomena: Molimo Vas da u zahtjevu navedete jezik na kojem ste uspješno završili teorijski i praktični dio obuke.

O bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćeno službeno lice Ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon 446-247 i elektronskim putem: davor.vukovic@mrt.gov.me  

Obrazac - Zahtjev za izdavanje rješenja
Obrazac - Za upis u CTR za turističkog vodiča