Manja slova Veća slova RSS
>

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo
Datum objave: 15.05.2019 11:43 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo možete podnijeti i elektrnskim putem Portala eUprave.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

 

 

Privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici ili fizička lica uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo, u skladu sa čl. 66 stav 1 i 2 i 74 a u vezi sa čl. 100 i 103 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“, br. 02/18, 4/18, 13/18 i 25/19) dostavljaju:

1. Ukoliko se usluge ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo obavljaju u okviru privrednog društva, drugog pravnog lica ili kao preduzetnik neophodno je dostaviti dokaz o registraciji (Izvod iz CRPS-a);

2. Dokaz o upisu privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica u Registar poljoprivrednih gazdinstava (čl. 103 stav 2 zakona);

3. Za dokazivanje prava svojine ili prava raspolaganja, odnosno korišćenja ugostiteljskog objekta vrste seosko domaćinstvo:

- Za fizičko lice: dokaz o pravu svojine / susvojine objekta - javnu ispravu (izvod iz lista nepokretnosti) ili pravo na korišćenje objekta / zemljišta – potvrda nadležnog organa lokalne samouprave ili mjesne zajednice kojom se dokazuje pravo na korišćenje;

- Za privredno društvo, druga pravna lica ili preduzetnike: izvod iz lista nepokretnosti i ispravu o pravnom poslu sačinjenu u skladu sa zakonom (ovjereni ugovor i sl.) ukoliko se radi o korišćenju ili raspolaganju ugostiteljskog objekta vrste seosko domaćinstvo;

4. Za dokazivanje ispunjenosti uslova za kadar (poslovođu ugostiteljskog objekta) privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika:

- ugovor o radu sa punim radnim vremenom,
- dokaz o najmanjem završenom četvrtom nivou kvalifikacije podnivo IV 1 nacionalnog okvira kvalifikacije,

5. Popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR)

6. Dokaz o uplati novčanog iznosa od 2 € za podnošenje zahtjeva na žiro račun ministarstva br. 832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama)


Ispunjenost minimalno – tehičkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme u ugostiteljskom objektu vrste seosko domaćinstvo vrši ovlaćeno lice ministarstva, shodno Pravilniku o minimalno-tehničkim uslovima, uslovima za kategoriju i način kategorizacije objekata u kojima se pružaju usluge u seoskom domaćinstvu.

Osim ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme ugostiteljski moraju ispunjavati i druge uslove propisane posebnim propisima (uslove u pogledu bezbijednosti hrane, zaštite na radu i dr.). Kontrolu ispunjenosti ovih uslova vrše nadležni inspekcijski organi (čl. 79 stav 4 i 5 zakona).

Ugostiteljske usluge u seoskom domaćinstvu mogu pružati privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici ili fizičko lice (domaće ili strano) koje je vlasnik / suvlasnik objekta / kata, odnosno zemljišta, najviše do 10 smještajnih jedinica – 20 ležaja (čl.100 stav 1 i 2 zakona).

U okviru ugostiteljskog objekta vrste seosko domaćinstvo, fizičko lice može organizovati i pružanje ugostiteljskih usluga vrste kamp, za najviše 15 smještajnih jedinica, odnosno 30 lica istovremeno u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova (Sl.list CG br. 61/11).

Takođe, u zahtjevu je potrebno navesti kontakt telefon lica koje će pratiti utvrđivanje ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme.

O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćeno službeno lice ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262 i 067-263-578.

Dokumenti:

Zahtjev
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar - Seoska domacinstva