Мања слова Већа слова РССВодичи

29.12.2017.

Водиц за приступ информацијама у посједу Министарства одрживог развоја и турзма, Дирекције јавних радова и Агенције за заштиту природе и животне средине

Водиц за приступ информацијама у посједу Министарства одрживог развоја и турзма, Дирекције јавних радова и Агенције за заштиту природе и животне средине Водиц за приступ информацијама у посједу Министарства одрживог развоја и турзма, Дирекције јавних радова и Агенције за заштиту природе и животне средине

24.07.2017.

Категоризација угоститељских објеката

Категоризација угоститељских објеката

Категоризација угоститељских објеката

08.05.2017.

Издавање одобрења за рад угоститељских објеката, туристичких агенција, кампова, скијалишта и услуга рафтинга

Издавање одобрења за рад угоститељских објеката, туристичких агенција, кампова, скијалишта и услуга рафтинга

Издавање одобрења за рад угоститељских објеката, туристичких агенција, кампова, скијалишта и услуга рафтинга

08.05.2017.

Неопходна документација за издавање одобрења за рад - ЛИЦЕНЦЕ за туристику агенцију

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, које намјерава обављати дјелатност туристичких агенција у обавези је овом министарству, као надлежном органу, ради издавања одобрења за рад - ЛИЦЕНЦЕ, сходно члану 17 Закона о туризму (“Сл.Лист ЦГ“ бр. 61/10 и 31/14), доставити неопходну документацију и то...

08.05.2017.

Обавјештење: Јемство за туристичку агенцију – организатора путовања

Обавјештење: Јемство за туристичку агенцију – организатора путовања

Законом о туризму („Сл. лист“, бр. 61/10...31/14), уређени су услови и начин обављања туристичке дјелатности, поред осталих, и пружање услуга туристичке агенције...

08.05.2017.

Неопходна документација за издавање одобрења за рад за угоститељску дјелатност

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник које намјерава обављати угоститељску дјелатност у угоститељском објекту у обавези је овом министарству, као надлежном органу за издавање одобрења за обављање дјелатности, сходно члану 92 Закона о туризму („Сл.лист ЦГ”, бр. 61/10 и 31/14), доставити неопходну документацију и то...

08.05.2017.

Неопходна документација потребна ради издавања одобрења за рад скијалишта

Пружање услуга на скијалишту обавља се сходно условима прописаним Законом о скијалиштима („Сл.лист РЦГ“, бр. 13/07 и „Сл.лист ЦГ“, бр. 21/14), Подносилац захтјева (привредно душтво) је у обавези овом министарству, као надлежном органу, ради издавања одобрења за рад скијалишта, доставити Неопходну документацију и то...

08.05.2017.

Неопходна документација за издавање одобрења за рад за угоститељску дјелатност врсте камп

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник које намјерава обављати угоститељску дјелатност врсте камп у обавези је овом министарству као надлежном органу за издавање одобрења за рад, сходно члану 92 Закона о туризму („Сл.лист ЦГ”, бр. 61/10 И 31/14), доставити неопходну документацију и то...

08.05.2017.

Неопходна документација за издавање одобрења за рад за пружање услуга рафтинга

Неопходна документација за издавање одобрења за рад за пружање услуга рафтинга

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник које намјерава пружати услуге рафтинг као туристичке дјелатности у обавези је овом министарству као надлежном органу за издавање одобрења за рад, сходно члану 37 Закона о рафтингу („Сл.лист ЦГ”, бр. 53/11, 53/16 и 57/16), доставити неопходну документацију и то...