Мања слова Већа слова РССВодичи

14.12.2018.

Категоризација угоститељских објеката

Категоризација угоститељских објеката Категоризација угоститељских објеката

19.09.2018.

Услови за издавање лиценце – одобрења за рад туристичке агенције

Услови за издавање лиценце – одобрења за рад туристичке агенције

Привредна друштва и други облици обављања привредних дјелатности уз захтјев за издавање лиценце за рад туристичке агенције (пословнице – еxпозитуре), у складу са чланом 9 и 15, а у вези са чланом 17, 18 и 19 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18) достављају...

19.09.2018.

Услови за стицање легитимације туристичког водича/туристичке водичкиње

Услови за стицање легитимације туристичког водича/туристичке водичкиње

Сходно члану 36 став 1 Закона о туризму и угоститељству (“Сл.лист ЦГ”, бр. 2/18), легитимација се издаје физичком лицу које испуњава сљедеће услове...

19.09.2018.

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте: хотел, мотел, пансион, туристичко насеље, хостел, етно село, национални ресторан и др.

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте: хотел, мотел, пансион, туристичко насеље, хостел, етно село, национални ресторан и др.

Привредна друштва и други облици обављања привредних дјелатности уз захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности, у складу са чланом 66 став 1 и 74, а у вези са чланом 83 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18) достављају...

19.09.2018.

Неопходна документација потребна ради издавања одобрења за рад скијалишта

Пружање услуга на скијалишту обавља се сходно условима прописаним Законом о скијалиштима („Сл.лист РЦГ“, бр. 13/07 и „Сл.лист ЦГ“, бр. 21/14), Подносилац захтјева (привредно душтво) је у обавези овом министарству, као надлежном органу, ради издавања одобрења за рад скијалишта, доставити Неопходну документацију и то...

19.09.2018.

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте камп

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте камп

Привредна друштва и други облици обављања привредних дјелатности уз захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте камп у складу са чланом 66 став 1 и 74, а у вези са чланом 83 и 105 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18) достављају...

06.07.2018.

Процедура за легализацију бесправних објеката

Процедура за легализацију бесправних објеката

Рок и предуслови за подношење захтјева: Захтјев за легализацију бесправног објекта може се поднијети надлежном органу локалне управе најкасније до 15. јула 2018. године. Захтјев се подноси надлежном органу локалне управе – секретаријату у општини на чијој се територији налази објекат.

29.06.2018.

Водич о потрошњи горива и емисијама ЦО2

Водич о потрошњи горива и емисијама ЦО2

Водич о потрошњи горива и емисијама ЦО2 за моделе нових путничких возила која су доступна на територији Црне Горе, израђен на основу Закона о животној средини (“Сл. лист Црне Горе”, бр. 52/16) и Правилника о ближем садржају ознака, водича, постера, дисплеја и промотивне литературе и материјала о потрошњи горива и емисијама угљендиоксида из нових путничких возила (“Сл. лист Црне Горе”, бр. 40/17 од 27.06.2017)...

22.01.2018.

Издавање одобрења за рад угоститељских објеката, туристичких агенција, кампова, скијалишта и услуга рафтинга

Издавање одобрења за рад угоститељских објеката, туристичких агенција, кампова, скијалишта и услуга рафтинга

Издавање одобрења за рад угоститељских објеката, туристичких агенција, кампова, скијалишта и услуга рафтинга

17.01.2018.

Водиц за приступ информацијама у посједу Министарства одрживог развоја и турзма, Дирекције јавних радова и Агенције за заштиту природе и животне средине

Водиц за приступ информацијама у посједу Министарства одрживог развоја и турзма, Дирекције јавних радова и Агенције за заштиту природе и животне средине

Водиц за приступ информацијама у посједу Министарства одрживог развоја и турзма, Дирекције јавних радова и Агенције за заштиту природе и животне средине