Manja slova Veća slova RSSVodiči

14.12.2018.

Kategorizacija ugostiteljskih objekata

Kategorizacija ugostiteljskih objekata Kategorizacija ugostiteljskih objekata

19.09.2018.

Uslovi za izdavanje licence – odobrenja za rad turističke agencije

Uslovi za izdavanje licence – odobrenja za rad turističke agencije

Privredna društva i drugi oblici obavljanja privrednih djelatnosti uz zahtjev za izdavanje licence za rad turističke agencije (poslovnice – expoziture), u skladu sa članom 9 i 15, a u vezi sa članom 17, 18 i 19 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“, br. 02/18) dostavljaju...

19.09.2018.

Uslovi za sticanje legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje

Uslovi za sticanje legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje

Shodno članu 36 stav 1 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl.list CG”, br. 2/18), legitimacija se izdaje fizičkom licu koje ispunjava sljedeće uslove...

19.09.2018.

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste: hotel, motel, pansion, turističko naselje, hostel, etno selo, nacionalni restoran i dr.

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste: hotel, motel, pansion, turističko naselje, hostel, etno selo, nacionalni restoran i dr.

Privredna društva i drugi oblici obavljanja privrednih djelatnosti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, u skladu sa članom 66 stav 1 i 74, a u vezi sa članom 83 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“, br. 02/18) dostavljaju...

19.09.2018.

Neophodna dokumentacija potrebna radi izdavanja odobrenja za rad skijališta

Pružanje usluga na skijalištu obavlja se shodno uslovima propisanim Zakonom o skijalištima („Sl.list RCG“, br. 13/07 i „Sl.list CG“, br. 21/14), Podnosilac zahtjeva (privredno duštvo) je u obavezi ovom ministarstvu, kao nadležnom organu, radi izdavanja odobrenja za rad skijališta, dostaviti Neophodnu dokumentaciju i to...

19.09.2018.

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste kamp

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste kamp

Privredna društva i drugi oblici obavljanja privrednih djelatnosti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste kamp u skladu sa članom 66 stav 1 i 74, a u vezi sa članom 83 i 105 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“, br. 02/18) dostavljaju...

06.07.2018.

Procedura za legalizaciju bespravnih objekata

Procedura za legalizaciju bespravnih objekata

Rok i preduslovi za podnošenje zahtjeva: Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta može se podnijeti nadležnom organu lokalne uprave najkasnije do 15. jula 2018. godine. Zahtjev se podnosi nadležnom organu lokalne uprave – sekretarijatu u opštini na čijoj se teritoriji nalazi objekat.

29.06.2018.

Vodič o potrošnji goriva i emisijama CO2

Vodič o potrošnji goriva i emisijama CO2

Vodič o potrošnji goriva i emisijama CO2 za modele novih putničkih vozila koja su dostupna na teritoriji Crne Gore, izrađen na osnovu Zakona o životnoj sredini (“Sl. list Crne Gore”, br. 52/16) i Pravilnika o bližem sadržaju oznaka, vodiča, postera, displeja i promotivne literature i materijala o potrošnji goriva i emisijama ugljendioksida iz novih putničkih vozila (“Sl. list Crne Gore”, br. 40/17 od 27.06.2017)...

22.01.2018.

Izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskih objekata, turističkih agencija, kampova, skijališta i usluga raftinga

Izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskih objekata, turističkih agencija, kampova, skijališta i usluga raftinga

Izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskih objekata, turističkih agencija, kampova, skijališta i usluga raftinga

17.01.2018.

Vodic za pristup informacijama u posjedu Ministarstva održivog razvoja i turzma, Direkcije javnih radova i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine

Vodic za pristup informacijama u posjedu Ministarstva održivog razvoja i turzma, Direkcije javnih radova i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine

Vodic za pristup informacijama u posjedu Ministarstva održivog razvoja i turzma, Direkcije javnih radova i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine