Мања слова Већа слова РССИнфо/водичи

25.02.2019.

Како започети грађење зграде

Како започети грађење зграде Како започети грађење зграде

14.12.2018.

Категоризација угоститељских објеката

Категоризација угоститељских објеката

Категоризација угоститељских објеката

19.09.2018.

Услови за издавање лиценце – одобрења за рад туристичке агенције

Услови за издавање лиценце – одобрења за рад туристичке агенције

Привредна друштва и други облици обављања привредних дјелатности уз захтјев за издавање лиценце за рад туристичке агенције (пословнице – еxпозитуре), у складу са чланом 9 и 15, а у вези са чланом 17, 18 и 19 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18) достављају...

19.09.2018.

Услови за стицање легитимације туристичког водича/туристичке водичкиње

Услови за стицање легитимације туристичког водича/туристичке водичкиње

Сходно члану 36 став 1 Закона о туризму и угоститељству (“Сл.лист ЦГ”, бр. 2/18), легитимација се издаје физичком лицу које испуњава сљедеће услове...

19.09.2018.

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте: хотел, мотел, пансион, туристичко насеље, хостел, етно село, национални ресторан и др.

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте: хотел, мотел, пансион, туристичко насеље, хостел, етно село, национални ресторан и др.

Привредна друштва и други облици обављања привредних дјелатности уз захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности, у складу са чланом 66 став 1 и 74, а у вези са чланом 83 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18) достављају...

19.09.2018.

Неопходна документација потребна ради издавања одобрења за рад скијалишта

Пружање услуга на скијалишту обавља се сходно условима прописаним Законом о скијалиштима („Сл.лист РЦГ“, бр. 13/07 и „Сл.лист ЦГ“, бр. 21/14), Подносилац захтјева (привредно душтво) је у обавези овом министарству, као надлежном органу, ради издавања одобрења за рад скијалишта, доставити Неопходну документацију и то...

19.09.2018.

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте камп

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте камп

Привредна друштва и други облици обављања привредних дјелатности уз захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте камп у складу са чланом 66 став 1 и 74, а у вези са чланом 83 и 105 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18) достављају...

22.01.2018.

Издавање одобрења за рад угоститељских објеката, туристичких агенција, кампова, скијалишта и услуга рафтинга

Издавање одобрења за рад угоститељских објеката, туристичких агенција, кампова, скијалишта и услуга рафтинга

Издавање одобрења за рад угоститељских објеката, туристичких агенција, кампова, скијалишта и услуга рафтинга

19.09.2017.

Неопходна документација за издавање одобрења за рад за пружање услуга рафтинга

Неопходна документација за издавање одобрења за рад за пружање услуга рафтинга

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник које намјерава пружати услуге рафтинг као туристичке дјелатности у обавези је овом министарству као надлежном органу за издавање одобрења за рад, сходно члану 37 Закона о рафтингу („Сл.лист ЦГ”, бр. 53/11, 53/16 и 57/16), доставити неопходну документацију и то...