Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo održivog razvoja i turizma

Adresa: IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica


Kabinet ministra

Tel: (+382) 20 446 200; (+382)20 446 339

Fax: (+382) 20 446 215


Uroš Andrijašević,

Tel: (+382) 20 446 380

Fax: (+382) 20 446 215

E-mail: uros.andrijasevic@mrt.gov.me

Ivana Bulatović

Tel: (+382) 20 446 257

Fax: (+382) 20 446 215

E-mail: ivana.bulatovic@mrt.gov.me


Odnosi sa javnošću

Zoja Spahić – Kustudić

Tel: (+382) 20 446 346

Fax: (+382) 20 446 215

E-mail: zoja.kustudic@mrt.gov.me

Milica Lekić

Tel: (+382) 20 446 347

Fax: (+382) 20 446 215

E-mail: milica.lekic@mrt.gov.me

Ana Kostić

Tel: (+382) 20 446 341

Fax: (+382) 20 446 215

E-mail: ana.kostic@mrt.gov.meDržavni sekretari

Daliborka Pejović

Tel: (+382) 20 446 455

Faks: (+382) 20 446 215

E-mail: daliborka.pejovic@mrt.gov.me

Predrag Jelušić

Tel: (+382) 20 446 203

Faks: (+382) 20 446 215

E-mail: predrag.jelusic@mrt.gov.meSekretar ministarstva

Zoran Tomić

Tel: (+382) 20 446 205

Faks: (+382) 20 446 215

E-mail: zoran.tomic@mrt.gov.meDirektorat za planiranje prostorom

Sanja Lješković-Mitrović - generalna direktorica

Tel: (+382) 20 446 207

Faks: (+382) 20 446 230

E-mail: sanja.ljeskovic@mrt.gov.me


Direkcija za strateški prostorni razvoj

Ana Jovetić

Tel: (+382) 20 446 367

Faks: (+382) 20 446 215

E-mail: ana.jovetic@mrt.gov.me


Direkcija za planska dokumenta

Željko Božović

Tel: (+382) 20 446 276

Faks: (+382) 20 446 230

E-mail: zeljko.bozovic@mrt.gov.me

Odsjek za davanje mišljenja i saglasnosti na planska dokumenta

Branka Petrović

Tel: (+382) 20 446 276

Faks: (+382) 20 446 230

E-mail: branka.petrovic@mrt.gov.me

Odsjek za pripremu izrade planova

Nikola Petrović

Tel: (+382) 20 446 316

Faks: (+382) 20 446 215

E-mail: nikola.petrovic@mrt.gov.me


Direkcija za monitoring implementacije planskih dokumenata

Stevo Davidović

Tel: (+382) 20 446 280

Faks: (+382) 20 446 215

E-mail: stevo.davidovic@mrt.gov.me


Direkcija za normativno pravne poslove i drugostepeni postupak

Rajka Radulović

Tel: (+382) 20 446 303

E-mail: rajka.radulovic@mrt.gov.me

Faks: (+382) 20 446 215Direktorat za građevinarstvo

Danilo Gvozdenović - generalni direktor

Tel: (+382) 20 446 209

Fax: (+382) 20 446 217

E-mail: danilo.gvozdenovic@mrt.gov.me


Direkcija za strateški razvoj građevinarstva

Tatjana Vujošević

Tel: (+382) 20 446 286

E-mail: tatjana.vujosevic@mrt.gov.me


Direkcija za normativno pravne poslove i drugostepeni postupak iz oblasti građevinarstva

Dubravka Pešić

Tel: (+382) 20 446 281

E-mail: dubravka.pesic@mrt.gov.me


Direkcija za izdavanje licenci i urbanističko-tehničkih uslova

Milica Abramović

Tel: (+382) 20 446 264

E-mail: milica.abramovic@mrt.gov.me

 

Direkcija za izdavanje dozvola

Rina Ivančević

Tel: (+382) 20 446 335

E-mail: mailto:rina.ivancevic@mrt.gov.me
Direktorat za turistički razvoj i standard

Olivera Brajović – v.d. generalna direktorica

Tel: (+382) 20 446 210

Faks: (+382) 20 446 302

E-mail: olivera.brajovic@mrt.gov.me


Direkcija za standard u oblasti turizma

Odsjek za standarde i propise

Božo Vučeković

Tel: (+382) 20 446 252

E-mail: bozo.vucekovic@mrt.gov.me

Odsjek za upravni postupak

Budimir Ivanović

Tel: (+382) 20 446 262

Odsjek za održivi turistički razvoj i investicione projekte

Jelena Rabrenović

Tel: (+382) 20 446 249

Faks: (+382) 20 446 302

E-mail: jelena.rabrenovic@mrt.gov.me


Direkcija za ugostiteljstvo

Žana Bracović

Tel: (+382) 20 446 244

Faks: (+382) 20 446 302

E-mail: zana.bracovic@mrt.gov.meDirektorat za upravljanje turističkom destinacijom

Marko Petričević - generalni director

Tel: (+382) 20 446 246

Fax: (+382) 20 446 215

E-mail: marko.petricevic@mrt.gov.me

 


Direkcija za turističku strategiju i politiku

Goranka Lazović

Tel: (+382) 20 446 254

Fax: (+382) 20 446 216

E-mail: goranka.lazovic@mrt.gov.me


Direkcija za posebne oblike turizma i turističku infrastrukturu

Enis Ljuljanović

Tel: (+382) 20 446 266

Fax: (+382) 20 446 287

E-mail: enis.ljuljanovic@mrt.gov.meDirektorat za razvoj stanovanja

Marko Čanović – v.d. generalnog direktora

Tel: (+382) 20 446 202

Fax: (+382) 20 446 215

E-mail: marko.canovic@mrt.gov.me


Direkcija za stanovanje

Vojislava Popović

Tel: (+382) 20 446-325

E-mail: vojislava.popovic@mrt.gov.me


Direkcija za regularizaciju

Radmila Lainović

Tel: (+382) 20 446-385

E-mail: radmila.lainovic@mrt.gov.meDirektorat za životnu sredinu

Ivana Vojinović - generalna direktorica

Tel: (+382) 20 446 232

Faks: (+382) 20 446 227

E-mail: ivana.vojinovic@mrt.gov.me


Direkcija za usklađivanje propisa sa EU i horizontalno zakonodavstvo

Brankica Cmiljanović

Tel: (+382) 20 446 283

E-mail: brankica.cmiljanovic@mrt.gov.me

Odsjek za evropske integracije i harmonizaciju propisa

Maja Raičević

Tel: (+382) 20 446 240

E-mail: maja.raicevic@mrt.gov.me

Odsjek za horizontalno zakonodavstvo

Slavica Braunović

Tel: (+382) 20 446 240

E-mail: slavica.braunovic@mrt.gov.me


Direkcija za klimatske promjene i kvalitet vazduha

Bosiljka Vuković – Simonović

Tel: (+382) 20 446 388

E-mail: bosiljka.vukovic@mrt.gov.me

Odsjek za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini

Tamara Đurović

Tel: (+382) 20 446 235

E-mail: tamara.djurovic@mrt.gov.me


Direkcija za kontrolu industrijskog zagađenja i upravljanja hemikalijama

Jelena Plamenac – Kovačević

Tel: (+382) 20 446 237

E-mail: jelena.plamenac@mrt.gov.me


Direkcija za zaštitu prirode

Ana Pavićević

Tel: (+382) 20 446 239

E-mail: ana.pavicevic@mrt.gov.me


Direkcija za integrisano upravljanje morem i priobalnim područjem

Marina Mišković – Spahić

Tel: (+382) 20 446 238

E-mail: marina.spahic@mrt.gov.meDirektorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj

Dragan Asanović - generalni director

Tel: (+382) 20 446 208

Faks: (+382) 20 446 219

E-mail: dragan.asanovic@mrt.gov.me

 


Direkcija za upravljanje otpadom

Igor Jovanović

Tel: (+382) 20 446 345

Faks: (+382) 20 446 219

E-mail: igor.jovanovic@mrt.gov.me


Direkcija za komunalni razvoj

Vera Vujošević

Tel: (+382) 20 446 224

Faks: (+382) 20 446 219

E-mail: vera.vujosevic@mrt.gov.meSlužba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku

Veljko Vrbica, rukovodilac službe

Tel: (+382) 20 446 211

Fax: (+382) 20 446 293

E-mail: veljko.vrbica@mrt.gov.me


Kancelarija za opšte poslove

Radojka Šćepanović

Tel: (+382) 20 446 327

Fax: (+382) 20 446 293

E-mail: radojka.scepanovic@mrt.gov.me


Kancelarija za ljudske resurse

Tanja Janković

Tel: (+382) 20 446 336

Fax: (+382) 20 446 293

E-mail: tanja.jankovic@mrt.gov.me


Kancelarija za finansijsko – računovodstvene poslove

Kimeta Merulić

Tel: (+382) 20 446 285

Fax: (+382) 20 446 293

E-mail: kimeta.merulic@mrt.gov.me


Kancelarija za logističku i tehničku podršku

Miloš Srećković

Tel: (+382) 20 446 331

Fax: (+382) 20 446 293

E-mail: milos.sreckovic@mrt.gov.meOdjeljenje za unutrašnju reviziju

Miloš Ljumović

Tel: (+382) 20 446 277

Fax: (+382) 20 446 215

E-mail: milos.ljumovic@mrt.gov.me

 


Odjeljenje za upravljanje fondovima EU

Ratka Sekulović

Tel: (+382) 20 446 381

Fax: (+382) 20 446 215

E-mail: ratka.sekulovic@mrt.gov.me

 


Odjeljenje za međunarodnu saradnju

Nada Mihailović

Tel: (+382) 20 446 386

Fax: (+382) 20 446 215

E-mail: nada.mihailovic@mrt.gov.me

 


Odjeljenje za razvoj prioritetnih projekata – Bjelasica i Komovi

Velibor Goranović

Tel: (+382) 20 446 223

Fax: (+382) 20 446 215

E-mail: velibor.goranovic@mrt.gov.me

 

 

Odjeljenje za komunikacije

Jelena Paović

Tel: (+382) 20 446 379

Fax: (+382) 20 446 215

E-mail: jelena.paovic@mrt.gov.me

 


Odjeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj

Jelena Knežević

Tel. (+382) 20 446 225

Fax. (+382) 20 446 215

E- mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me