Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo održivog razvoja i turizma

Adresa: IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica
E-mail: arhiva@mrt.gov.me

Kabinet ministra

Tel: (+382) 20 446 200; (+382)20 446 339
Fax: (+382) 20 446 215

Šefica kabineta
Milena Mijajlović
Tel: (+382) 20 446 380
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: milena.mijajlovic@mrt.gov.me

Savjetnica u Kabinetu ministra
Sonja Bečanović
Tel: (+382) 20 446 342 
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: sonja.becanovic@mrt.gov.me

Državni sekretari

Rešad Nuhodžić
Tel: (+382) 20 446 314
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail: resad.nuhodzic@mrt.gov.me

Damir Davidović
Tel: (+382) 20 446 214
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail: damir.davidovic@mrt.gov.me

Saša Radulović
Tel: (+382) 20 446 203
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail: sasa.radulovic@mrt.gov.me

Sekretar ministarstva

Zoran Tomić
Tel: (+382) 20 446 205
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail: zoran.tomic@mrt.gov.me

Direktorat za planiranje prostora

Dragana Čenić – v.d. generalne direktorice
Tel: (+382) 20 446 207
Faks: (+382) 20 446 230
E-mail: dragana.cenic@mrt.gov.me

Direkcija za praćenje stanja u prostoru
Marina Izgarević
Tel: (+382) 20 446 269
E-mail: marina.izgarevic@mrt.gov.me

Direkcija za planska dokumenta 
Tel: (+382) 20 446
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail:

Direktorat Glavnog državnog arhitekte

Dušan Vuksanović - generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 354
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail: dusan.vuksanovic@mrt.gov.me

Direktorat za građevinarstvo

Danilo Gvozdenović - generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 209
Fax: (+382) 20 446 217
E-mail: danilo.gvozdenovic@mrt.gov.me

Direkcija za razvoj građevinarstva
Tatjana Vujošević
Tel: (+382) 20 446 286
E-mail: tatjana.vujosevic@mrt.gov.me

Direkcija za normativno pravne poslove
Nevenka Mugoša
Tel: (+382) 20 446 349
E-mail: nevenka.mugosa@mrt.gov.me

Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
Milica Ćurić
Tel: (+382) 20 446 292
E-mail: milica.curic@mrt.gov.me

Direkcija za izdavanje dozvola
Milica Abramović
Tel: (+382) 20 446 264
E-mail: milica.abramovic@mrt.gov.me

Direktorat za inspekcijske poslove o licenciranje

Rina Ivančević - generalna direktorica
Tel: (+382) 20 446 335
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail: rina.ivancevic@mrt.gov.me


Glavna urbanističko-građevinska inspektorka 
Željka Vranić
Tel:  (+382) 20 446 361;
E-mail: zeljka.vranic@mrt.gov.me

Direkcija za inspekcijski nadzor za južni region 
Anica Vojvodić - rukovoditeljka
Tel: (+382) 30 550 050;
E-mail: anica.vojvodic@mrt.gov.me

Direkcija za inspekcijski nadzor za centralni region 
Tel: (+382) 20 446 355, 020 446 311, 020 446 368, 020 446 276;

Direkcija za inspekcijski nadzor za sjeverni region 
Bisera Alihođžić– rukovoditeljka
Tel: (+382) 50 432 828;
E-mail: bisera.alihodzic@mrt.gov.me

Direkcija za licence i registar    
Nikola Petrović –rukovodilac
Tel: (+382) 20 446 316, 

Nataša Pavićević 
Tel: (+382) 20 446 279;


Direkcija za drugostepeni postupak  
Dubravka Pešić – rukovoditeljka
Tel: (+382) 20 446 281, 

Olivera Živković i Vladimir Plamenac 
Tel: (+382) 20 446 290;Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu

Olivera Brajović – generalna direktorica
Tel: (+382) 20 446 210
Faks: (+382) 20 446 302
E-mail: olivera.brajovic@mrt.gov.me

Direkcija za standarde u oblasti turizma
Goranka Lazović
Tel: (+382) 20 446 254
Fax: (+382) 20 446 216
E-mail: goranka.lazovic@mrt.gov.me

Odsjek za standarde i propise
Božo Vučeković
Tel: (+382) 20 446 252
E-mail: bozo.vucekovic@mrt.gov.me

Odsjek za upravni postupak
Budimir Ivanović
Tel: (+382) 20 446 262
E-mail: budimir.ivanovic@mrt.gov.me

Direkcija za ugostiteljstvo, turistički razvoj i investicione projekte
Milena Radulović
Tel: (+382) 20 446 250
E-mail: milena.radulovic@mrt.gov.me

Direktorat za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu

Ćazim Hodžić - generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 246
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: cazim.hodzic@mrt.gov.me

Direkcija za posebne oblike turizma i turističku infrastrukturu
Zvonko Saveljić
Tel: (+382) 20 446 206
E-mail: zvonko.saveljic@mrt.gov.me

Direktorat za razvoj stanovanja

Marko Čanović – v.d. generalnog direktora
Tel: (+382) 20 446 202
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: marko.canovic@mrt.gov.me

Direkcija za stanovanje
Radmila Lainović
Tel: (+382) 20 446-385
E-mail: radmila.lainovic@mrt.gov.me

Direkcija za regularizaciju
Ivana Karadžić
Tel: (+382) 20 446-385
E-mail: ivana.karadzic@mrt.gov.me

Direktorat za životnu sredinu

Ivana Vojinović - generalna direktorica
Tel: (+382) 20 446 232
Faks: (+382) 20 446 227
E-mail: ivana.vojinovic@mrt.gov.me

Direkcija za horizontalno zakonodavstvo
Brankica Cmiljanović
Tel: (+382) 20 446 283
E-mail: brankica.cmiljanovic@mrt.gov.me

Direkcija za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini
Tamara Đurović
Tel: (+382) 20 446 235
E-mail: tamara.djurovic@mrt.gov.me

Direkcija za kontrolu industrijskog zagađenja i upravljanja hemikalijama
Jelena Kovačević
Tel: (+382) 20 446 237
E-mail: jelena.kovacevic@mrt.gov.me

Direkcija za zaštitu prirode
Marina Mišković – Spahić
Tel: (+382) 20 446 238
E-mail: marina.spahic@mrt.gov.me

Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj

Dragan Asanović - generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 208
Faks: (+382) 20 446 219
E-mail: dragan.asanovic@mrt.gov.me

Direkcija za upravljanje otpadom
Milena Marković
Tel: (+382) 20 446 345
E-mail: milena.markovic@mrt.gov.me

Direkcija za komunalni razvoj
Snežana Didanović
Tel: (+382) 20 446 343
E-mail: snezana.didanovic@mrt.gov.me

Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove

Ešef Husić - generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 383
E-mail: esef.husic@mrt.gov.me

Direkcija za klimatske promjene
Milica Mudreša
Tel: (+382) 20 446 350
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: milica.mudresa@mrt.gov.me

Direkcija za mediteranske poslove
Jelena Knežević
Tel: (+382) 20 446 388
E-mail: kor@mrt.gov.me

Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju

Igor Građević - generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 362
E-mail: igor.gradjevic@mrt.gov.me  

Direkcija za EU integracija
Jovana Žarić
Tel: (+382) 20 446 301
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: jovana.zaric@mrt.gov.me  

Direkcija za međunarodnu saradnju
Andrej Lakić
Tel: (+382) 20 446 222
E-mail: andrej.lakic@mrt.gov.me  

Direkcija za upravljanje predpristupnim podrškom EU i ostalim fondovima
Draško Milić
Tel: (+382) 20 446 241
E-mail: d.milic@mrt.gov.me  

Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku

Veljko Vrbica, rukovodilac službe
Tel: (+382) 20 446 211
Fax: (+382) 20 446 293
E-mail: veljko.vrbica@mrt.gov.me

Kancelarija za opšte poslove
Radojka Šćepanović
Tel: (+382) 20 446 327
Fax: (+382) 20 446 293
E-mail: radojka.scepanovic@mrt.gov.me

Kancelarija za ljudske resurse
Tanja Janković
Tel: (+382) 20 446 336
Fax: (+382) 20 446 293
E-mail: tanja.jankovic@mrt.gov.me

Kancelarija za finansijsko-računovodstvene poslove
Kimeta Merulić
Tel: (+382) 20 446 285
Fax: (+382) 20 446 293
E-mail: kimeta.merulic@mrt.gov.me

Kancelarija za logističku i tehničku podršku
Miloš Srećković
Tel: (+382) 20 446 331
Fax: (+382) 20 446 293
E-mail: milos.sreckovic@mrt.gov.me

Arhiva
Tel: (+382) 20 446 312
E-mail: arhiva@mrt.gov.me

Odeljenje za komunikaciju i PR

Marina Miketić
Tel: (+382) 20 446 379
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: pr@mrt.gov.me
E-mail: marina.miketic@mrt.gov.me

Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Miloš Ljumović
Tel: (+382) 20 446 277
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: milos.ljumovic@mrt.gov.me

Odjeljenje za monitoring projekata

Nada Mihailović
Tel: (+382) 20 446 386
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: nada.mihailovic@mrt.gov.me