Manja slova Veća slova RSS

Da li ste zadovoljni radom Ministarstva?


Aktuelnosti

01.09.2015.

Plan kvaliteta vazduha za Glavni grad Podgorica

Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG”, broj 25/10, 43/15) član 21, propisuje da je, u zonama gdje koncentracije zagađujućih materija prelaze bilo koju uspostavljenu graničnu ili ciljnu vrijednost, uzimajući u obzir granice tolerancije ukoliko su propisane, Ministarstvo zaduženo za pitanja životne sredine, u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i organima lokalne uprave na čijoj se teritoriji zona nalazi, dužno da donese Plan kvaliteta vazduha, da bi se u što kraćem roku dostigle vrijednosti utvrđene Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha...

više...
01.09.2015.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PLANA KVALITETA VAZDUHA ZA GLAVNI GRAD PODGORICA

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, je u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), dana 24. jula 2015. godine obavijestilo zainteresovanu javnost da je pokrenulo postupak javne rasprave za Predlog plana kvaliteta vazduha za Glavni grad Podgorica...

više...
28.08.2015.

Saopštenje: Održana javna tribina o Nacrtu nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine

Saopštenje: Održana javna tribina o Nacrtu nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine

Danas je, u okviru javne rasprave o Nacrtu nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za nacionalnu strategiju o klimatskim promjenama do 2030. godine, u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma održana javna tribina o nacrtu ključnog strateškog dokumenta u oblasti klimatskih promjena.

više...
26.08.2015.

Saopštenje: Posjeta ministra Gvozdenovića opštini Kotor

Saopštenje: Posjeta ministra Gvozdenovića opštini Kotor

Ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović, sa saradnicima, posjetio je danas, 26. avgusta, opštinu Kotor, gdje je sa predsjednikom Opštine i predstavnicima turističke privrede razgovarao o odvijanju turističke sezone u Kotoru...

više...
25.08.2015.

Najava: Posjeta ministra Gvozdenovića opštini Kotor

Ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović, sa saradnicima, posjetiće u srijedu, 26. avgusta opštinu Kotor, gdje će sa predsjednikom opštine i predstavnicima turističke privrede razgovarati o odvijanju turističke sezone u Kotoru...

više...