Manja slova Veća slova RSS
>

OBAVJEŠTENJE

Datum objave: 03.07.2013 12:12 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i urizma

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.07/12), i u skladu sa javnim pozivom koji je upućen nevladinim organizacijama u cilju određivanja predstavnika Radne grupe za izradu Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, Ministarstvo održivog razvoja i turizma donosi:

ODLUKU

da se za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini odredi Aleksandar Perović, predstavnik NVO – „OZON” Nikšić.

Obrazloženje:

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, broj 10-1407/1, objavljen 17.06.2013.godine, nevladina organizacija ‘’OZON’’ iz Nikšića predložila je kandidata Aleksandra Perovića.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da nevladina organizacija „OZON“ iz Nikšića ispunjava uslove propisane Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija. Takođe je utvrđeno da predloženi kandidat ispunjava sve uslove javnog poziva (crnogorski je državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori; posjeduje iskustvo iz oblasti životne sredine; nije član političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik u organu državne uprave).

Kako je članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija propisano da će se za člana radnog tijela izabrati onaj kandidat za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.