Мања слова Већа слова РСС
>

Саопштење за медије поводом одржане 26. сједнице Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене

Датум објаве: 09.05.2014 15:49 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Данас је одржана 26. сједница Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене, са почетком у 11 сати у згради Предсједника Црне Горе којом је предсједавао предсједник Филип Вујановић.

На сједници су разматрана питања од значаја за јачање институционалних капацитета Националног савјета и унапрјеђења политике одрживог развоју у оквиру текућег процеса ревизије Националне стратегије одрживог развоја Црне Горе за период 2015-2020. Прихваћен је предлог структуре, садржаја и динамике процеса ревизије, посебно акцентујући неопходност увођења мониторинга трендова одрживог развоја заснованог на примјени индикатора одрживог развоја. У том контексту размотрен је Извјештај о развоју по мјери човјека на тему ресурсне ефикасности који је припремљен од стране Програма за развој Уједињених Нација у Црној Гори, оцјењујући значајном спровођење даље интеграције индикатора ефикасности ресурса у секторске политике.

Национални савјет је размотрио и Нацрт Друге Националне комуникације о климатским промјенама којим се даје пресјек нивоа емисија гасова са ефектом стаклене баште, ажурирајући податке којим се до сада располагало. Оцијењено је да се овим документом значајно унапријеђује доступност података обзиром да је обезбијеђен континуирани приказ емисија гасова са ефектом стаклене баште у временском распону 1990-2011. г, дубље сагледавају могуће мјере адаптације на климатске промјене и даје иновирана пројекција мјера ублажавања утицаја климатских промјена. Израда овог документа је нарочито значајна за политику заштите животне средине са аспекта транспоновања захтјева ЕУ енергетско-климатског пакета у национално законодавство, као и у контексту пројекција које детерминишу секторске политике.

Једна од приоритетних тема којом се бави Национални савјет је питање управљања отпадом у Црној Гори. На данашњој сједници је размотрен Нацрт Државног плана управљања отпадом 2014-2020 чијим усвајањем ће престати да важи претходно усвојени Стратешки мастер план за управљање отпадом из 2005. године и Државни план управљања отпадом за период 2008 - 2012. На тај начин Црна Гора наставља да област управљања отпадом уређује на начин како се то чини у земљама ЕУ, односно да испуњава обавезу садашње према будућим генерацијама третирајући отпад као ресурс примарно у циљу заштите већ лимитираних природних сировина на Планети.

Државним планом се предлаже могући модел реорганизације послова управљања отпадом у циљу постизања ефикасности система управљања отпадом, укључујући модел прикупљања, одлагања и обраде отпада. Такође, размотрена су 3 модела добијања енергије из отпада. Међутим како је ријеч о обавези која захтијева високе инвестиције и трошкове реализације Државни план је предвидио израду посебне студије која треба за Црну Гору да дефинише најбољи модел. Реализација активности садржаних у Државном плану захтијева инвестирање од 63 мил. ЕУР до 2020. г.

Национални савјет је оцијенио да је садашње стање у систему прикупљања и третмана отпада на забрињавајуће ниском нивоу. Истакнут је недостатак кординације између субјеката надлежних за управљање отпадом и неопходност успостављања система регионалног управљања отпадом. С тим у вези нарочито је апострофиран значај третирања отпада као ресурса, те да је уважавајући специфичности Црне Горе и количине генерисаног отпада, потребно дефинисати економски оправдану валоризацију отпада. Наглашена је важност сарадње са Центром за одрживи развој у реализацији тих циљева. Посебно је указано на ургентност доношења Закона о комуналним дјелатностима.
Такође, оцијењено је да без одрживог управљања отпадом није могуће говорити о одрживости националног развоја, прије свега у контексту развоја туризма и даљег позиционирања Црне Горе као туристичке дестинације. У завршној оцјени Национални савјет је апострофирао неопходност одговорног односа и преузимања обавеаза од стране свих субјеката надлежних за послове управљања отпадом у складу са важећим прописима.


ПР СЛУЖБА МИНИСТАРТВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ТУРИЗМА