Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje za medije povodom održane 26. sjednice Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene

Datum objave: 09.05.2014 15:49 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Danas je održana 26. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene, sa početkom u 11 sati u zgradi Predsjednika Crne Gore kojom je predsjedavao predsjednik Filip Vujanović.

Na sjednici su razmatrana pitanja od značaja za jačanje institucionalnih kapaciteta Nacionalnog savjeta i unaprjeđenja politike održivog razvoju u okviru tekućeg procesa revizije Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore za period 2015-2020. Prihvaćen je predlog strukture, sadržaja i dinamike procesa revizije, posebno akcentujući neophodnost uvođenja monitoringa trendova održivog razvoja zasnovanog na primjeni indikatora održivog razvoja. U tom kontekstu razmotren je Izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka na temu resursne efikasnosti koji je pripremljen od strane Programa za razvoj Ujedinjenih Nacija u Crnoj Gori, ocjenjujući značajnom sprovođenje dalje integracije indikatora efikasnosti resursa u sektorske politike.

Nacionalni savjet je razmotrio i Nacrt Druge Nacionalne komunikacije o klimatskim promjenama kojim se daje presjek nivoa emisija gasova sa efektom staklene bašte, ažurirajući podatke kojim se do sada raspolagalo. Ocijenjeno je da se ovim dokumentom značajno unaprijeđuje dostupnost podataka obzirom da je obezbijeđen kontinuirani prikaz emisija gasova sa efektom staklene bašte u vremenskom rasponu 1990-2011. g, dublje sagledavaju moguće mjere adaptacije na klimatske promjene i daje inovirana projekcija mjera ublažavanja uticaja klimatskih promjena. Izrada ovog dokumenta je naročito značajna za politiku zaštite životne sredine sa aspekta transponovanja zahtjeva EU energetsko-klimatskog paketa u nacionalno zakonodavstvo, kao i u kontekstu projekcija koje determinišu sektorske politike.

Jedna od prioritetnih tema kojom se bavi Nacionalni savjet je pitanje upravljanja otpadom u Crnoj Gori. Na današnjoj sjednici je razmotren Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom 2014-2020 čijim usvajanjem će prestati da važi prethodno usvojeni Strateški master plan za upravljanje otpadom iz 2005. godine i Državni plan upravljanja otpadom za period 2008 - 2012. Na taj način Crna Gora nastavlja da oblast upravljanja otpadom uređuje na način kako se to čini u zemljama EU, odnosno da ispunjava obavezu sadašnje prema budućim generacijama tretirajući otpad kao resurs primarno u cilju zaštite već limitiranih prirodnih sirovina na Planeti.

Državnim planom se predlaže mogući model reorganizacije poslova upravljanja otpadom u cilju postizanja efikasnosti sistema upravljanja otpadom, uključujući model prikupljanja, odlaganja i obrade otpada. Takođe, razmotrena su 3 modela dobijanja energije iz otpada. Međutim kako je riječ o obavezi koja zahtijeva visoke investicije i troškove realizacije Državni plan je predvidio izradu posebne studije koja treba za Crnu Goru da definiše najbolji model. Realizacija aktivnosti sadržanih u Državnom planu zahtijeva investiranje od 63 mil. EUR do 2020. g.

Nacionalni savjet je ocijenio da je sadašnje stanje u sistemu prikupljanja i tretmana otpada na zabrinjavajuće niskom nivou. Istaknut je nedostatak kordinacije između subjekata nadležnih za upravljanje otpadom i neophodnost uspostavljanja sistema regionalnog upravljanja otpadom. S tim u vezi naročito je apostrofiran značaj tretiranja otpada kao resursa, te da je uvažavajući specifičnosti Crne Gore i količine generisanog otpada, potrebno definisati ekonomski opravdanu valorizaciju otpada. Naglašena je važnost saradnje sa Centrom za održivi razvoj u realizaciji tih ciljeva. Posebno je ukazano na urgentnost donošenja Zakona o komunalnim djelatnostima.
Takođe, ocijenjeno je da bez održivog upravljanja otpadom nije moguće govoriti o održivosti nacionalnog razvoja, prije svega u kontekstu razvoja turizma i daljeg pozicioniranja Crne Gore kao turističke destinacije. U završnoj ocjeni Nacionalni savjet je apostrofirao neophodnost odgovornog odnosa i preuzimanja obaveaza od strane svih subjekata nadležnih za poslove upravljanja otpadom u skladu sa važećim propisima.


PR SLUŽBA MINISTARTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA