Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе

Датум објаве: 19.02.2015 10:34 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација (,,Службени лист ЦГ’’, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе

Невладине организације ће у радној групи имати једног представника/цу. Право предлагања једног кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе имају невладине организације чије је подручје дјеловања везано за област заштите природе и/или област животне средине.

Невладина организација може предложити кандидата/кињу за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе, ако испуњава сљедеће критеријуме:
• ако је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
• ако у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањима заштите природе
• ако је у претходној години реализовала најмање један пројекат или активност у вези са задатком радног тијела;
• ако је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
• ако више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;

Као кандидат/киња за члана/ицу радне групе може бити предложено лице које:
• је црногорски држављанин са пребивалиштем у Црној Гори;
• посједује искуство у вези са питањима заштите природе;
• није члан органа политичких партија (главних одбора, извршних одбора, предсједништава и сл.), јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.
Невладина организација дужна је да, уз предлог кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе, достави:
• копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
• копије акта о оснивању и статута;
• преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у вези са тематиком заштите природе;
• копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
• изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
• фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата/киње за члана/ицу радне групе за Нацрт закона о заштити природе
• биографију кандидата/киње, са подацима о искуству у вези са питањима заштите природе
• изјаву кандидата/киње да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник и
• изјаву кандидата/киње да прихвата кандидатуру за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе

Рок за подношење предлога је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива.
Документација по Јавном позиву се доставља архиви Министарства на адресу:

Министарство одрживог развоја и туризма
ул. ИВ Пролетерске бригаде 19
81 000 Подгорица

са напоменом "предлагање кандидата за члана Радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе ”
Предлог кандидата за члана/ицу Радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе биће разматран само ако је достављен уз сву потребну документацију, у назначеном року.

Контакт особа за сарадњу са невладиним организацијама је Ана Павићевић (Тел: 020 446 239 и е-маил: ана.павицевиц@мрт.гов.ме)