Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju povodom izrade i donošenja Predloga zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Datum objave: 16.10.2015 15:10 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 2 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju povodom izrade i donošenja Predloga zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije da se uključe u postupak izrade Predloga zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada i u predviđenoj prijavi dostave svoje primjedbe, sugestije i komentare, u pisanom ili elektronskom obliku, Ministarstvu održivog razvoja i turizma poštom, na adresu: Ul. IV Proleterske brigade br.19 ili na e-mail: maja.remikovic@mrt.gov.me.  
Prijave se podnose u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Kontakt osoba za koordinaciju konsultovanja je Maja Remiković, tel: 020 446 385.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma će u roku od tri dana od dana dostavljanja prijava objaviti na svojoj internet stranici listu nevladinih organizacija koje su iskazale zainteresovanost za učešće u konsultovanju.
Radna grupa koja je pripremila radnu verziju ovog dokumenta će sve prispjele primjedbe, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Predloga zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada.

Prilog: Nacrt zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgradaPrijava za učešće u konsultovanju NVO