Manja slova Veća slova RSS
>

Najava: Uvodni sastanak na projektu „Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB) u Crnoj Gori“

Najava: Uvodni sastanak na projektu „Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB) u Crnoj Gori“
Datum objave: 25.05.2017 17:08 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Uvodni sastanak za projekat „Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB) u Crnoj Gori ”, održaće se u petak, 26. maja sa početkom u 12:00 časova, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, tokom kojeg će predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj prezentovati koncept projekta i njegove ciljeve, kao i predstojeće faze i aktivnosti u okviru realizacije istog.

Uvodno izlaganje imaće Dragan Asanović, generalni direktor za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Snežana Dragojević, program menadžer Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORiT) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) realizuju projekat „Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB) u Crnoj Gori“.

Projektom će se obezbijediti realizacija obaveza u okviru Stokholmske konvencije koju je Crna Gora potpisala 2010. godine, a koje se odnose na eliminisanje upotrebe PCB-a u opremi, uništavanje ili dekontaminaciju količine tečnih PCB-a korišćenih u opremi u skladu sa principima zaštite životne sredine. Nacionalnim planom za implementaciju Konvencije za period 2014-2021 napravljen je jasan pregled zakonodavnog okvira u oblasti postupanja s opremom koja sadrži PCB i prevoz PCB otpada. Takođe, upravljanje PCB otpadom definisano je Zakonom o upravljanju otpadom kao i Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-2020.

Projekat će obezbijediti neophodnu tehničku i finansijsku pomoć u cilju identifikovanja i odlaganja preostalog otpada koji sadrži PCB čestice. Osim toga, istim će se obezbijediti izgradnja adekvatnih kapaciteta za upravljanje otpadom koji sadrži PCB čestice, nakon realizacije projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 23.353.691 američkih dolara, od čega je 3.500.000 obezbijeđeno kroz grant Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), a 19.853.691 obezbijediće se kroz ko-finansiranje glavnih partnera na projektu – Vlade Crne Gore, UNDP-a, Kombinata alumunijuma Podgorica (KAP) i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS). Implementacija projekta trajaće do kraja 2021. godine.