Manja slova Veća slova RSS
>

Radulović: Opštinama se ne oduzimaju nadležnosti, Zakon im omogućava da imaju veći uticaj na planove

Radulović: Opštinama se ne oduzimaju nadležnosti, Zakon im omogućava da imaju veći uticaj na planove
Datum objave: 23.09.2017 20:33 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na sastanku sa novinarima koji je održan u petak, 22. septembra u Podgorici na temu Predloga zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović naglasio je da Zakon ne predviđa oduzimanje nadležnosti za planiranje prostora opštinama, već im omogućava da imaju veći uticaj na planove koji se donose.

Radulović je pojasnio da u procesu planiranja učestvuju sve zainteresovane strane, uključujući i opštine, a njihova uloga definisana je kroz nekoliko članova ovog Zakona. Pored prethodnog učešća javnosti u koje će biti uključena svaka opština, nacrt plana će se slati opštinama na mišljenje, što do sada nije bio slučaj. Još jedna novost je i Savjet za reviziju plana, koji može uticati na plan, a u kome je obavezan i član iz lokalne sampouprave. Nacrt plana se, kao i do sada, daje na javnu raspravu, dok će opštine u bilo kom trenutku moći da iniciraju izmjene i dopune planova. Opštine će moći da utiču na stanje u prostoru i preko glavnog gradskog arhitekte, čije će se mišljenje tražiti prilikom izrade projektnih zadataka za Urbanističke projekte, a obavezno je imenovati predstavnika opštine u komisiju za reviziju urbanističkog projekta.

Ministar Radulović je prokomentarisao i da u dosadašnjoj praksi, iako su opštine naručivale planove, nisu mogle da daju mišljenje na koncept, niti su formalno mogle uticati na ono što se planira u toku izrade plana.

Takođe, Radulović je demantovao da predlozi i sugestije struke nisu prihvaćeni i istakao da su organizovani sastanci sa strukovnim udruženjima, a da je prihvaćeno preko 100 sugestija sa javne rasprave.

U vezi sa prihodima opština, ministar Radulović je istakao da će opštine ostvarivati prihode kroz naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, koja se plaća za komunalno opremanje građevinskog zemjišta i od koje nijedan objekat neće biti izuzet, dok se za uređeno zemljište plaća gradska renta.

Odgovarajući na pitanja novinara, Radulović je, između ostalog, naglasio da ovaj Zakon ne ugrožava male projektantske firme, već donosi više posla i za male i za velike kompanije, ali i da se male kompanije na tržištu mogu udruživati. Dodao je i da ovaj Zakon po prvi put u istoriji favorizuje crnogorske stručnjake, s obzirom na to da će reviziju dokumentacije moći raditi samo crnogorski državljani.

Snimak izlaganja ministra Radulovića dostupan je na YouTube kanalu Ministarstva: https://www.youtube.com/watch?v=QHA63GN808o