Manja slova Veća slova RSS
>

Lista kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ice radne grupe

Lista kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ice radne grupe
Datum objave: 08.03.2018 10:55 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

LISTU KANDIDATA/KINJA NVO

koji su predloženi za članove/ice radne grupe za izradu Predloga izmjena zakona o upravljanju otpadom, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavilo dana 22. februara 2018. godine, za predlaganje predstavnika NVO za članove/ice radne grupe za izradu Predloga izmjena zakona o upravljanju otpadom, predložen je sledeći kandidat:

Aleksandar Perović predložen je od strane Nevladinog udruženja „Ozon“.

Predlog za imenovanog dostavljen je blagovremeno.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni svi propisani uslovi za prihvatanje njegove kandidature.