Manja slova Veća slova RSS
>

Rok za prijavu za legalizaciju ostaje 15. jul

Rok za prijavu za legalizaciju ostaje 15. jul
Datum objave: 26.06.2018 16:04 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava javnost da rok za prijavu za legalizaciju objekata nije produžen, kako je greškom prenijeto u nekim medijima. Rok za prijavu ostaje 15. jul, a građani koji urade elaborat izvedenog stanja ali ne stignu da završe proceduru ovjere i upisa u katastar mogu podnijeti nepotpun zahtjev, nakon čega imaju rok od 90 dana da dostave ovjereni elaborat i dokaz da je objekat upisan u katastar.

Kao što je javnosti poznato, preduslov za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je da je objekat evidentiran u katastru nepokretnosti. Upis objekta se vrši na osnovu elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta koji izrađuje licencirana geodetska organizacija i koji je ovjeren od strane Katastra i zahtjeva za upis objekta shodno Zakonu o državnom premjeru i katastru. Elaborat koji je ovjeren od strane Katastra se podnosi uz zahtjev za legalizaciju nadležnom organu lokalne uprave sa izvodom iz lista nepokretnosti, odnosno dokazom da je objekat upisan u list nepokretnosti.

S obzirom na činjenicu da može doći do zastoja u Katastru zbog velikog broja zahvjeva, izmjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata predviđa da bespravni graditelji koji urade elaborat izvedenog stanja predaju nepotpun zahtjev za legalizaciju i isti dopune ovjerom iz Katastra u roku od 90 dana.