Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o tekstu Nacrta strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022

Datum objave: 30.10.2018 11:05 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 041/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O TEKSTU NACRTA STRATEGIJE UPRAVLJANJA HEMIKALIJAMA 2019-2022

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 30. oktobra 2018. do 19. novembra 2018. godine.

Način sprovođenja javne rasprave (održavanje okruglih stolova, tribina i prezentacija, sa navedenim mjestom i datumom održavanja):

- postavljanjem Nacrta strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022  na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava;  
- postavljanjem Nacrta strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022  na portalu e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava;  
- postavljanjem Nacrta strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022 na internet stranici Arhus centra Podgorica www.arhuscg.me, Arhus centra Nikšić info@ozon.org.me i Arhus centra Berane www.arhuscentri.me.  
- u formi tribine koja će biti održana u ponedeljak 12. novembra 2018. godine u Multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 12:00 h.

Adresa i način dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija: na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me; na portal E-Uprave ili preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022).

Ime i prezime službenika u ministarstvu zaduženog za davanje informacija o postupku javne rasprave (sa njegovim kontakt podacima): Jelena Kovačević (tel: 020 446 237; email: jelena.kovacevic@mrt.gov.me.  

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrta strategije: Direktorat za životnu sredinu.