Manja slova Veća slova RSS
>

Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih shodno Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje u sastav Radne grupe za pripremu Predloga zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine

Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih shodno Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje u sastav Radne grupe za pripremu Predloga zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine
Datum objave: 15.01.2019 15:31 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih shodno Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje u sastav Radne grupe za pripremu Predloga zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA NVO
(po javnom pozivu)

Koji su predloženi za članove/ice Radne grupe, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom broj 114-48/51 od 24.12.2018. godine i koji su ispunili uslove iz člana 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18):

- Nevladina organizacija „Centar za zaštitu i proučavanje ptica“ predložila je Kseniju Medenicu, za predstavnicu u Radnoj grupi za izradu Predloga zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine;
- Nevladina organizacija “Zeleni Dom (Green Home)” predložila je Milicu Kandić, za predstavnicu u Radnoj grupi za izradu Predloga zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine;

Predlozi za imenovanje predstavnika NVO dostavljeni su blagovremeno.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nevladinih organizacija koje su dostavile predloge predstavnika utvrđeno je da su ispunjeni svi propisani uslovi iz člana 4 i 5 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18).

Od strane nevladinih organizaciju nisu dostavljeni nepotpuni predlozi, odnosno koji ne ispunjavaju kriterijume iz člana 4 i 5 ove Uredbe.