Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив за предлагање представника невладине организације за члана комисије за расподјелу финансијских средстава на јавним конкурсима за финансирање програма јачања еколошке свијести о потреби увођења система одвојеног сакупљања комуналног отпада

Јавни позив за предлагање представника невладине организације за члана комисије за расподјелу финансијских средстава на јавним конкурсима за финансирање програма јачања еколошке свијести о потреби увођења система одвојеног сакупљања комуналног отпада
Датум објаве: 30.01.2019 13:57 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Јавни позив за предлагање представника невладине организације за члана комисије за расподјелу финансијских средстава на јавним конкурсима за финансирање програма јачања еколошке свијести о потреби увођења система одвојеног сакупљања комуналног отпада и програма сузбијања нелегалног начина одлагања отпада и ажурирање пописа неуређених одлагалишта.

Број представника невладиних организација у радном тијелу: један (1).

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у радном тијелу:

- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем заштите животне средине, односно управљања отпадом;
- да је у претходне три године, у вези са питањем заштите животне средине, односно управљања отпадом, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење области заштите животне средине, односно управљања отпадом;
- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у радном тијелу:
- да има пребивалиште у Црној Гори;
- да има искуство у области заштите животне средине, односно управљања отпадом;
- није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представника невладине организације у радном тијелу:
- доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);
- фотокопија статута невладине организације;
- доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем заштите животне средине, односно управљања отпадом, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
- доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
- фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
- биографија представника невладине организације у радном тијелу;
- доказ о искуству представника невладине организације у области заштите животне средине, односно управљања отпадом (стручни рад, сертификат или други документ);
- изјава представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
- изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок и начин достављања предлога: 10 дана од дана објављивања јавног позива, на архиви Министарства на адресу: Министарство одрживог развоја и туризма, ул. ИВ Пролетерске бригаде бр. 19, 81 000 Подгорица, са напоменом: „предлагање кандидата/киње за члана/ицу Радне групе за члана комисије за расподјелу финансијских средстава на јавним конкурсима за финансирање програма јачања еколошке свијести о потреби увођења система одвојеног сакупљања комуналног отпада и програма сузбијања нелегалног начина одлагања отпада и ажурирање пописа неуређених одлагалишта.”

Предлог кандидата/киње за члана/ицу радне групе биће разматран само ако је достављен уз сву потребну документацију, у назначеном року.

Назив организационе јединице органа државне управе која је одговорна за реализацију питања које сагледава или нормативно уређује радно тијело: Директорат за управљање отпадом и комунални развој.

Контакт особа: Бранка Милашиновић (тел: 020 446 236 и е-маил: бранка.миласиновиц@мрт.гов.ме).