Manja slova Veća slova RSS
>

Priprema za saradnju Crne Gore sa Zelenim klimatskim fondom

Priprema za saradnju Crne Gore sa Zelenim klimatskim fondom
Datum objave: 23.04.2019 14:33 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Druga radionica projekta „Plan pripravnosti za saradnju sa Zelenim klimatskim fondom i izrada Nacionalnog programa prioritetnih aktivnosti“ održana je u ponedeljak, 23. aprila u Podgorici. Ovaj projekat se sprovodi u saradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP), a uz podršku Zelenog klimatskog fonda.

Saša Radulović, državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma na otvaranju radionice istakao je se Crna Gora obavezala na ambiciozne ciljeve kada su u pitanju klimatske promjene i pored malog udjela u globalnim emisijama. Naime, planirano je smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte od najmanje 30% u periodu do 2030. u odnosu na nivo iz bazne 1990. godine. Kako je naveo Radulović, prema ovom opredjeljenju, radiće se na nadograadnji postojećeg institucionalno-zakonodavnog u ovoj oblasti, uključujući uspostavljanje nacionalnog sistema za monitoring, izvještavanje i verifikaciju, izradu Strategije niskokarbonskog razvoja i Nacionalnog plana adaptacije na klimatske promjene.

Radulović je naglasio da računa na podršku Zelenog klimatskog fonda (ZKF), s obzirom na to da Fond može obezbijediti značajna sredstva za postizanje prioritetnih ciljeva u oblasti klimatskih promjena i odživog razvoja.

Ešef Husić, direktor Direktorata za klimatske promjene naveo je da će se ovim projektorm omogućiti jačanje kapaciteta institucija Crne Gore za saradnju sa ZKF-om, te definisati prioriteti za finansiranje od strane Fonda u narednom periodu. Husić je naglasio da je cilj da se kroz saradnju sa relevantnim institucijama uspostave struktura i mehanizmi saradnje sa Zelenim klimatskim fondom i identifikuju sektori i oblasti ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promjene.

Na radionici su prezentovani dosadašnji rezultati u oblasti klimatskih promjena, a zainteresovane strane upoznate su sa daljim koracima u uspostavljanju sveobuhvatne saradnjue sa Zelenim klimatskim fondom. Ovo uključuje i izradu Nacionalnog programa prioritetnih aktivnosti i pripadajuće Metodologije za ocjenu i prioritizaciju projekata i programa.

Zeleni klimatski fond osnovan je 2012. godine pod okriljem Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama sa mandatom obezbjeđenja podrške zemljaka članicama u njihovoj tranziciji ka dostizanju niskokarbonskog razvoja i prilagođavanju na negativne posljedice promjene klime. ZKF finansira projekte mitigacije i adaptacije na klimatske promjene, odnosno projekte koji vode do smanjenja emisija GHG gasova i uspostavljanja otpornosti na klimatske promjene.