Мања слова Већа слова РСС
>

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове на Концепт Локалне студије локације "Штитаричка ријека", Општина Мојковац, у периоду од 04.10. до 04.11.2019.

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове на Концепт Локалне студије локације "Штитаричка ријека", Општина Мојковац, у периоду од 04.10. до 04.11.2019.
Датум објаве: 08.11.2019 12:38 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


У циљу упознавања заинтересоване јавности са циљевима и сврхом израде Локалне студије локације "Штитаричка ријека", Општина Мојковац могућим планским рјешењима и ефектима планирања, Министарство одрживог развоја и туризма на основу члана 27 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист ЦГ", број 64/17, 44/18 и 63/18), је организовало Претходно учешће јавности у периоду од 17.05. до 17.06.2019.године.

Упознавање заинтересоване јавности је спроводено се на начин прописан чл. 6 и 7 Правилника о методологији израде планског документа и ближем начину организације претходног учешћа јавности ("Сл. лист ЦГ", број 88/17), путем информисања и консултација.

Концепт Локалне студије локације "Штитаричка ријека", Општина Мојковац објављен је на интернет страници:
хттп://www.мрт.гов.ме/вијести/211021/Претходно-уцесце-јавности-са-циљевима-и-сврхом-израде-Локалне-студије-локације-ститарицка-ријека-Опстина-Мојковац-могуцим-планс.хтмл  

Предлози, сугестије и подаци заинтересоване јавности могле су се доставити овом министарству на е-маил: јавна.расправа@мрт.гов.ме у року од 30 дана од дана објављивања претходног учешћа јавности на интернет страници Министарства одрживог развоја и туризма.

На објављени Концепт од стране заинтересоване јавности пристигла је једна примједба и то од Мјесне заједнице Штитарица, број 104-591/51 од 29.10.2019.године.


У истом периоду, Концепт плана достављен је сљедећим институцијама и органима за техничке услове:

Министарство финансија мф@миф.гов.ме  
Министарство саобраћаја и поморства кабинет@мсп.гов.ме  
Министарство унутрашњих послова ванредне.муп@муп.гов.ме  
Управа за заштиту културних добара узкд@т-цом.ме  
Управа за воде управазаводе@узв.гов.ме  
Управа за некретнине некретнине@т-цом.ме  
Управа за имовину управазаимовину@гов.ме  
Управа за шуме цгсуме@т-цом.ме  
Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност екип@екип.ме  
Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе ацв@цаа.ме  
Директорат за животну средину ивана.војиновиц@мрт.гов.ме  
Директорат за развој конкурентности и инвестиције у туризму оливера.брајовиц@мрт.гов.ме  
Директорат за управљање отпадом и комунални развој драган.асановиц@мрт.гов.ме  
Директорат за грађевинарство татјана.вујосевиц@мрт.гов.ме  
ЕПЦГ оффице@епцг.цом  
ЦЕДИС инфо@цедис.ме  
Црногорски електропреносни систем А.Д. оффице@цгес.ме  
Управа за саобраћај управазасаобрацај@узс.гов.ме  
Општина Мојковац опстинамојковац@т-цом.ме  
Водовод и канализација доо Мојковац градацмојковац@гмаил.цом  


У предвиђеном року, на достављени Концепт је пристигао је један предлог/ сугестија и то од стране Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност, која је доставила податке о базним станицама на територији општине Мојковац.