Мања слова Већа слова РСС
>

Директорат за валоризацију туристичких локалитета

Датум објаве: 08.05.2020 11:15 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


12. Директорат за валоризацију туристичких локалитета врши послове који се односе на: праћење приоритетних и развојних пројеката у функцији развоја туризма из надлежности министарства; реализацију инвестиционих програма од интереса за одржив туристички развој из надлежности министарства; подршку и праћење приоритетних пројеката, а који се односе на пројекте валоризације туристичких локалитета, из надлежности министарства; праћење приоритетних и развојних пројеката у циљу изналажења оптималног баланса између захтјева инвеститора за реализацију пројеката и прописа из области планирања простора, изградње објеката, заштите животне средине и туризма; имплементацију државне планске документације и просторног плана и плана генералне регулације у дијелу реализације валоризације туристичких локалитета; координацију активности на пројектима валоризације простора и локалитета који се стављају у туристичку функцију путем жичара, осим жичара које функционишу у саставу предузећа која управљају скијалиштима у Црној Гори; припрема пројектних задатака за спровођење активности неопходних за успјешну валоризацију греенфиелд пројеката из области туризма; праћење најбоље међународне праксе из области рада директората и у складу са тим иницирање развојних пројеката из области унапређења и/или промовисања туристичког и инвестиционог потенцијала Црне Горе; координацију и сарадњу са директоратима, органима државне управе и локалним самоуправама везано за припрему и реализацију приоритетних пројеката, посебно пројекта регионалног развоја; коодинацију и сарадњу са дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе у иностранству ради обезбјеђивања потребних информација за реализацију развојних пројеката у области туризма и успјешно представљање и позиционирање Црне Горе на међународној сцени; подршка припреми и реализацији пројеката туристичке валоризације и сарадња са Савјетом за приватизацију и капиталне пројекте у циљу реализације истих; припрему извјештаја о реализацији инвестиционих активности и давање мишљења на документа која се односе на припрему и реализацију пројекта; анализу инвестиционих уговора са правног аспекта и активности на имплементацији уговорних обавеза и у складу са тим координирање даљих мјера у циљу успјешне имплементације инвестиционих уговора из надлежности Министарства; праћење и координирање активности у циљу стварања претпоставки за имплементацију инвестиционих пројеката са аспекта просторног планирања и изградње на локалитетима инвестиционих пројеката које прати Директорат; промоција пројеката туристичке валоризације на међународном и локалном нивоу; припрему и извјештавање о реализацији годишњег плана рада; израду информација, извјештаја и других послова у складу са прописима; учешће у припреми израде предлога буџета и предлога Капиталног буџета учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности послова директората и обављање других послова у складу са прописима.

12.1. Дирекција за координацију и мониторинг приоритетних пројеката врши послове који се односе на: праћење приоритетних инвестиционих пројеката из надлежности Министарства, а који су започети преко Савјета за приватизацију и капиталне пројекте; праћење приоритетних инвестиционих пројеката који се тичу валоризације инвестиционих и туристичких потенцијала Црне Горе, а по потреби и других пројеката од значаја за Министарство, у циљу изналажења оптималног баланса између захтјева инвеститора за реализацију пројеката и прописа из области планирања и уређења простора, изградње објеката, заштите животне средине и туризма; припрему и извјештавање о реализацији годишњег плана рада дирекције; координацију и сарадњу са инвеститорима, директоратима, органима државне управе и локалним самоправама везано за припрему и реализацију приоритетних пројеката; коодинацију и сарадњу са дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе у иностранству ради обезбјеђивања потребних информација за реализацију развојних пројеката у области туризма и успјешно представљање и позиционирање Црне Горе на међународној сцени; пружање информација домаћим и страним инвеститорима о могућностима улагања, усмјеравање и подстицање реализације нових пројеката у туризму; предлагање активности и мјера у циљу убрзања реализације инвестиција („греенфилед“); припрему извјештаја о реализацији инвестиционих активности и давање мишљења на документа која се односе на припрему и реализацију пројекта; учешће у припреми израде предлога буџета; припрему пројектних задатака за спровођење активности неопходних за успјешну валоризацију греенфиелд пројеката из области туризма; активности у циљу промоције пројеката туристичке валоризације, као и других развојних пројеката у области туризма, уколико ти послови нијесу изричито стављени у дјелокруг другог органа; праћење најбоље међународне праксе из области рада дирекције и у складу са тим иницирање развојних пројеката из области унапређења и/или промовисања туристичког и инвестиционог потенцијала; анализу инвестиционих уговора са правног аспекта и активности на имплементацији уговорних обавеза и у складу са тим координирање даљих мјера у циљу успјешне имплементације инвестиционих уговора из надлежности Министарства; праћење и координирање активности у циљу стварања претпоставки за имплементацију инвестиционих пројеката са аспекта просторног планирања и изградње на локалитетима инвестиционих пројеката које прати дирекција; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности послова директората и обављање других послова у складу са прописима.

12.2. Дирекција за подршку пројектима регионалног развоја врши послове који се односе на: координацију активности директората Министарства везаних за припрему и реализацију пројеката регионалног развоја, а по потреби и других пројеката од значаја за Министарство, у циљу изналажења оптималног баланса између захтјева инвеститора за реализацију пројеката и прописа из области планирања и уређења простора, изградње објеката, заштите животне средине и туризма; имплементацију државне планске документације и просторног плана и плана генералне регулације у дијелу реализације валоризације туристичких локалитета; координацију активности на пројектима валоризације простора, односно локалитета који се стављају у туристичку функцију путем жичара, осим жичара које функционишу у саставу предузећа која управљају скијалиштима у Црној Гори; припрема пројектних задатака за спровођење активности неопходних за успјешну валоризацију греенфиелд пројеката из области туризма; праћење најбоље међународне праксе из области рада директората и у складу са тим иницирање развојних пројеката из области унапређења и/или промовисања туристичког и инвестиционог потенцијала; пружање информација домаћим и страним инвеститорима о могућностима улагања, усмјеравање и подстицање реализације нових пројеката у туризму; предлагање активности и мјера у циљу убрзања реализације инвестиција (греенфилед); промоцију инвестиција на међународном и локалном нивоу; сарадњу са другим државним и локалним органима у правцу подстицања и усмјеравања реализације пројеката у туризму; координацију са државним органима, локалном самоуправом и др. органима и институцијама надлежним за рјешавање кључних питања везаних за припрему и реализацију пројеката од посебне важности, посебно пројеката регионалног развоја; редовно информисање о статусу реализације активности; давање мишљења на документа припремљена у директоратима, која се односе на припрему и реализацију пројекта за регионални развој; обављање анализа и истраживања у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности директората; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта, промовисање дјелатности дирекције; припрему периодичних и годишњих извјештаја о реализацији планова из дјелокруга надлежности директората; учешће у међународној и регионалној сарадњи из области праћења и вођења пројекта регионалног развоја у комуникацији и координацији са осталим директоратима; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; учешће у припреми израде предлога буџета и предлога Капиталног буџета; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности послова директората и обављање других послова у складу са прописима.