Мања слова Већа слова РСС
>

Одјељење за унутрашњу ревизију

Датум објаве: 08.05.2020 11:00 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


15. Одјељење за унутрашњу ревизију врши послове који се односе на: давање независног и објективног увјеравања и пружања савјетодавних услуга у циљу доприноса унапријеђењу пословања Министарства, субјеката јавног сектора над којима се врши унутрашња ревизија (Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, Агенција за заштиту природе и животне средине, Национална туристичка организација Црне Горе) и субјеката са којима има потписан споразум о повјеравању послова унутрашње ревизије; оцјену економичности, ефективности и ефикасности управљања пословањем субјекта и оцјену система извјештавања у Министарству и ван Министарства; оцјену ефикасности управљања ризицима у Министарству утврђивањем: усклађености пословних циљева са мисијом Министарства, да ли је министар идентификовао и процијенио ризике, да ли су предузете одговарајуће мјере за умањење ризика, да ли су одговарајуће информације о ризику благовремено евидентиране и саопштене запосленима у Министарству, адекватности и ефективности процеса праћења и извјештавања о значајним ризицима; оцјену адекватности, ефективности, поузданости и ефикасности унутрашњих контрола у Министарству у односу на идентификоване и процијењене ризике који утичу на остваривање пословних циљева Министарства; обављање послова унутрашње ревизије у складу са Међународним стандардима професионалне праксе унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора, Законом о управљању и унутрашњим контролама у јавном сектору, методологијом рада унутрашње ревизије у јавном сектору, а који се односе на стратешко и годишње планирање послова унутрашње ревизије, планирање и спровођење појединачних ревизија, извјештавање о појединачним ревизијама, давање препорука и праћење спровођења прихваћених препорука, извјештавање о раду унутрашње ревизије и извршењу годишњег плана унутрашње ревизије; сарађује са Директоратом за централну хармонизацију Министарства финансија и Државном ревизорском институцијом; обављање других послова и задатака из дјелокруга Одјељења.