Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za razvoj stanovanja

Datum objave: 08.05.2020 11:35 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


8. Direktorat za razvoj stanovanja vrši poslove koji se odnose na: izradu strategija, programa i projekata iz stambene oblasti, oblasti socijalnog stanovanja i oblasti bespravne gradnje i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz stambene oblasti, oblasti socijalnog stanovanja i oblasti legalizacije bespravnih objekata; izgradnju sistema stambenih odnosa uključujući i socijalno stanovanje; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti stanovanja i socijalnog stanovanja; stambeno zadrugarstvo; privatno-javno partnerstvo u oblasti stanovanja, socijalnog stanovanja i legalizacije bespravnih objekata; upravljanje i održavanje stambenog fonda; učestvovanje u pripremi i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava i mišljenja; nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz stambene oblasti, oblasti socijalnog stanovanja i oblasti legalizacije bespravnih objekata; praćenje, analiziranje i ocjenjivanje stanja u stambenoj oblasti, oblasti socijalnog stanovanja i oblasti legalizacije bespravnih objekata i predlaganje mjera; procjenu usklađenosti standarda stanovanja sa standardima EU; praćenje i unapređenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti direktorata i u skladu sa tim predlaganje mjera; međunarodnu i regionalnu saradnju za ove oblasti i EU integracije; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; izvršavanje zakona i drugih propisa; učešće u međunarodnoj i regionalnoj saradnji iz oblasti Direktorata, vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; davanje stručnih uputstava i mišljenja; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; praćenje i unapređenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj oblasti; promovisanje Direktorata; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; učešće u pripremi izrade predloga budžeta; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti direktorata; koordinacija sa Kancelarijom za ljudske resurse; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; IPA projekte i EU integracije; obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti Direktorata i drugi poslovi u skladu sa propisima.

8.1. Direkcija za stanovanje vrši poslove koji se odnose na: izradu strategija, programa i projekata iz stambene oblasti i oblasti socijalnog stanovanja i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz stambene oblasti i oblasti socijalnog stanovanja; izgradnju sistema stambenih odnosa uključujući i socijalno stanovanje; stambeno zadrugarstvo; privatno-javno partnerstvo u oblasti stanovanja i u oblasti socijalnog stanovanja; upravljanje i održavanje stambenog fonda; izradu strategija, programa i projekata u oblasti podrške i razvoja stambenog zadrugarstva i privatno-javnih privrednih subjekata u stambenoj oblasti i u oblasti socijalnog stanovanja; vođenje i ažuriranje evidencije stambenih zadruga i privatno-javnih privrednih subjekata u oblasti stanovanja i socijalnog stanovanja; učestvovanje u pripremi i davanje mišljenja nacrta i predloga zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava i mišljenja; međunarodnu i regionalnu saradnju u oblasti upravljanja i održavanja stambenim fondom; izvršavanje zakona i drugih propisa; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Direkcije; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz stambene oblasti; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti direkcije i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; promovisanje direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima.

8.2. Direkcija za legalizaciju vrši poslove koji se odnose na: izradu strategija, programa i projekata u oblasti legalizacije bespravnih objekata i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz ove oblasti; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava i mišljenja; nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti legalizacije bespravnih objekata; praćenje, analiziranje i ocjenjivanje stanja u ovoj oblasti i predlaganje mjera; međunarodnu i regionalnu saradnju za ovu oblast i EU integracije; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; izvršavanje zakona i drugih propisa; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Direkcije; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; izradu informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj oblasti; promovisanje direkcije; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima.