Мања слова Већа слова РСС
>

Директорат за развој становања

Датум објаве: 13.05.2019 11:35 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


8. Директорат за развој становања врши послове који се односе на: израду стратегија, програма и пројеката из стамбене области, области социјалног становања и области бесправне градње и праћење њиховог остваривања; израду нацрта и предлога закона и других прописа из стамбене области, области социјалног становања и области бесправне градње; изградњу система стамбених односа укључујући и социјално становање; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области становања и социјалног становања; стамбено задругарство; приватно-јавно партнерство у области становања, социјалног становања и бесправне градње; управљање и одржавање стамбеног фонда; учествовање у припреми и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи; давање стручних упутстава и мишљења; надзор над примјеном закона и других прописа из стамбене области, области социјалног становања и области бесправне градње; праћење, анализирање и оцјењивање стања у стамбеној области, области социјалног становања и области бесправне градње и предлагање мјера; процјену усклађености стандарда становања са стандардима ЕУ; праћење и унапређење кадровског потенцијала у овој области; праћење најбоље међународне праксе у области директората и у складу са тим предлагање мјера; међународну и регионалну сарадњу за ове области и ЕУ интеграције; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; извршавање закона и других прописа; учешће у међународној и регионалној сарадњи из области становања и социјалног становања вршење надзора над законитошћу аката и законитошћу рада органа локалне самоуправе и других субјеката којима је повјерено вршење јавних овлашћења; давање стручних упутстава и мишљења; припрему одговора за оцјену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката; припрему тужби и одговора на тужбе; учествовање у расправама пред Уставним и Управним судом Црне Горе у предметима из ових области; праћење и унапређење кадровског потенцијала у овој области; праћење најбоље међународне праксе у области Директората и у складу с тим предлагање мјера; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; промовисање дјелатности Директората; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; учешће у припреми израде предлога буџета; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности директората; координација са Канцеларијом за људске ресурсе; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта; ИПА пројекте и ЕУ интеграције; обављање анализа и истраживања у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности Директората и други послови у складу са прописима.

8.1. Дирекција за становање врши послове који се односе на: израду стратегија, програма и пројеката из стамбене области и области социјалног становања и праћење њиховог остваривања; израду нацрта и предлога закона и других прописа из стамбене области и области социјалног становања; изградњу система стамбених односа укључујући и социјално становање; стамбено задругарство; приватно-јавно партнерство у области становања и у области социјалног становања; управљање и одржавање стамбеног фонда; израду стратегија, програма и пројеката у области подршке и развоја стамбеног задругарства и приватно-јавних привредних субјеката у стамбеној области и у области социјалног становања; вођење и ажурирање евиденције стамбених задруга и приватно-јавних привредних субјеката у области становања и социјалног становања; учествовање у припреми и давање мишљења нацрта и предлога закона и других прописа које припремају други органи; давање стручних упутстава и мишљења; међународну и регионалну сарадњу у области управљања и одржавања стамбеним фондом; извршавање закона и других прописа; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности Дирекције; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта; надзор над примјеном закона и других прописа из стамбене области; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва праћење и унапрјеђење кадровског потенцијала у овој области; праћење најбоље међународне праксе у области дирекције и у складу с тим предлагање мјера; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; промовисање дјелатности дирекције; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима.

8.2. Дирекција за легализацију врши послове који се односе на: израду стратегија, програма и пројеката из области бесправне градње и праћење њиховог остваривања; израду нацрта и предлога закона и других прописа из ове области; давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи; давање стручних упутстава и мишљења; надзор над примјеном закона и других прописа из области бесправне градње; праћење, анализирање и оцјењивање стања у овој области и предлагање мјера; међународну и регионалну сарадњу за ову област и ЕУ интеграције; праћење и унапрјеђење кадровског потенцијала у овој области; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; извршавање закона и других прописа; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности Дирекције; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта; израду информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; праћење најбоље међународне праксе у области Директората и у складу с тим предлагање мјера; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; промовисање дјелатности дирекције; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима.