Мања слова Већа слова РСС
>

Одјељење за међународну сарадњу и ЕУ интеграције

Датум објаве: 08.05.2020 11:09 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


14. Одјељење за међународну сарадњу и ЕУ интеграције врши послове који се односе на: организацију и праћење активности везаних за приступање Европској унији у оквиру преговарачких поглавља у којима учествује Министарство; праћење испуњавања обавеза из преговарачког процеса уз подршку институција и органа управе надлежних за доношење и имплементацију прописа усклађених са европским правним поретком („ЕУ Ацqуис“); припрему и израду мјесечних, кварталних и годишњих извјештаја за Владу о напретку у процесу европских интеграција у оквиру 27. преговарачког поглавља; припрему упоредних анализа и извјештаја о степену усклађености националног законодавства и стандарда са правном тековином ЕУ и спровођење правне тековине ЕУ у областима из надлежности Министарства; припрему и израду прилога за годишњи извјештај Европске комисије о напретку у процесу приступања ЕУ из надлежности Министарства; пружање стручно-техничке и административне подршке преговарачу за 27.преговарачко поглавље; праћење билатералне и мултилатералне сарадње у области европских интеграција; планирање и припрему апликација за ТАИЕX (техничка помоћ Европске комисије) у складу са националним потребама; припрему радионица за јачање административних капацитета у области животне средине и климатских промјена и координацију пројеката који за циљ имају јачања капацитета за приступање ЕУ; врши послове који се односе на: праћење, усмјеравање и предлагање политике међународне сарадње за области у надлежности Министарства и то на мултилатералном, регионалном и билатералном нивоу дјеловања; координацију активности са циљем потписивања и спровођења међудржавних билатералних, регионалних и мултилатералних споразума, уговора и конвенција; координацију сарадње са дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе у иностранству ради обезбјеђивања потребних информација за реализацију пројеката и успјешно представљање Црне Горе на међународном нивоу; координацију програма и пројеката који се финансирају средствима међународних и домаћих кредита и донација у дијелу ресора Министарства и то кроз: координацију активности на идентификацији потреба за међународну помоћ, комуникацију са потенцијалним билатералним и мултилатералним донаторима; иницирање и дефинисање програма и пројеката, обезбјеђивање међународне помоћи, као и мониторинг реализације одобрених програма и пројеката који се финансирају путем међународне помоћи; праћење најбоље међународне праксе у области Одјељења и у складу са тим предлагање мјера; давање стручних мишљења и припрема предлога за информисање јавности; учешће у припреми тендерске документације за јавне набавке из надлежности Одјељења; израду извјештаја за информисање Владе, других надлежних државних органа, као и информисање јавности о активностима из дјелокруга Одјељења; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта, промовисање дјелатности Одјељења; друге послове у складу са прописима.