Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove

Datum objave: 27.12.2017 11:20 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


11. Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove vrši poslove koji se odnose na: razvoj i izvještavanje o sprovođenju Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena i Nacionalne strategije za adaptaciju na uticaj klimatskih promjena; sprovođenje mjera za ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promjene; uspostavljanje i vođenje sistema praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, uključujući nadzor nad vođenjem inventara gasova sa efektom staklene bašte; vrši analizu usklađenosti sektorskih politika sa ciljevima i mjerama nacionalne politike u oblasti klimatskih promjena u skladu sa političkim okvirom EU u oblasti klimatskih promjena do 2030.godine; inicira i podržava defininisanje politika različitih sektora u odnosu na klimatske promjene u kontekstu izgradnje niskokarbonske ekomije otporne na uticaj klimatskih promjena, sprovođenje Okvirne konvencije UN o promjeni klime, Kjoto protokola, Montrealskog protokola, Bečke deklaracije o supstancama koje oštećuju ozonski omotač; praćenje, izvještavanje i koordinacija aktivnosti na ispunjenju obaveza koje proističu iz članstva u Konvencijama; saradnju sa Sekretarijatom Konvencija, u cilju ispunjenja obaveza; saradnju sa drugim državnim organima i institucijama, organizacijama, udruženjima i drugim zainteresovanim stranama na ispunjavanju obaveza koje proističu iz članstva u Konvencijama; promovisanje Okvirne konvencije UN o promjeni klime i pratećih protokola; odobravanje i praćenje projekata koji se realizuju u okviru mehanizama pratećih protokola Okvirne konvencije UN o promjeni klime; saradnju sa Zelenim Klimatskim fondom; sprovođenje politike održivog razvoja Crne Gore i sprovođenje politike integralnog upravljanja obalnim područjem u skladu sa Nacionalnom strategijom održivog razvoja Crne Gore, Nacionalnom strategijom integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore i obavezama u kontekstu članstva u relevantnim tijelima Ujedinjenih Nacija, te obavezama u okviru usklađivanja sa politikama i propisima EU; saradnju sa relevantnim međunarodnim i regionalnim organizacijama; pripremu stavova za istupanje na relevantnim sastancima i konferencijama Strana Okvirne konvencije UN o promjeni klime i pratećih protokola; učestvovanje i pripremu pregovaračkih pozicija u oblasti klimatskih promjena; praćenje aktivnosti u skladu sa aktivnostima EU u oblasti klimatskih promjena; izradu strateških dokumenata u oblasti klimatskih promjena, izrada Nacionalnih komunikacija o promjeni klime, propisa u oblasti mehanizma monitoringa emisije gasova s efektom staklene bašte, supstanci koje oštećuju ozonski omotač, EU sistema trgovine emisijama, izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta;saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti i druge poslove u skladu sa propisima.

11.1. Direkcija za klimatske promjene vrši poslove koji se odnose na: razvoj i izvještavanje o sprovođenju Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena i Nacionalne strategije za adaptaciju na uticaj klimatskih promjena; sprovođenje mjera za ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promjene; uspostavljanje i vođenje sistema praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, uključujući nadzor nad vođenjem inventara gasova sa efektom staklene bašte; vrši analizu usklađenosti sektorskih politika sa ciljevima i mjerama nacionalne politike u oblasti klimatskih promjena u skladu sa političkim okvirom EU u oblasti klimatskih promjena do 2030.godine; inicira i podržava defininisanje politika različitih sektora u odnosu na klimatske promjene u kontekstu izgradnje niskokarbonske ekomije otporne na uticaj klimatskih promjena, sprovođenje Okvirne konvencije UN o promjeni klime, Kjoto protokola, Montrealskog protokola, Bečke deklaracije o supstancama koje oštećuju ozonski omotač; praćenje, izvještavanje i koordinacija aktivnosti na ispunjenju obaveza koje proističu iz članstva u Konvencijama; saradnju sa Sekretarijatom Konvencija, u cilju ispunjenja obaveza; saradnju sa drugim državnim organima i institucijama, organizacijama, udruženjima i drugim zainteresovanim stranama na ispunjavanju obaveza koje proističu iz članstva u Konvencijama; promovisanje Okvirne konvencije UN o promjeni klime i pratećih protokola; odobravanje i praćenje projekata koji se realizuju u okviru mehanizama pratećih protokola Okvirne konvencije UN o promjeni klime; saradnju sa Zelenim Klimatskim fondom; saradnju sa relevantnim međunarodnim i regionalnim organizacijama; pripremu stavova za istupanje na relevantnim sastancima i konferencijama Strana Okvirne konvencije UN o promjeni klime i pratećih protokola; učestvovanje i pripremu pregovaračkih pozicija u oblasti klimatskih promjena; praćenje aktivnosti u skladu sa aktivnostima EU u oblasti klimatskih promjena; izradu strateških dokumenata u oblasti klimatskih promjena, izrada Nacionalnih komunikacija o promjeni klime, propisa u oblasti mehanizma monitoringa emisije gasova s efektom staklene bašte, supstanci koje oštećuju ozonski omotač, EU sistema trgovine emisijama, izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti Direktorata i u skladu s tim predlaganje mjera; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta;saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti i druge poslove u skladu sa propisima.

11.2. Direkcija za mediteranske poslove vrši poslove koji se odnose na: sprovođenje politike održivog razvoja Crne Gore i sprovođenje politike integralnog upravljanja obalnim područjem u skladu sa Nacionalnom strategijom održivog razvoja Crne Gore, Nacionalnom strategijom integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore i obavezama u kontekstu članstva u relevantnim tijelima Ujedinjenih Nacija (kao što su UN komisija za održivi razvoj, odnosno Politički forum na visokom nivou za održivi razvoj, posebno u kontekstu praćenja i izvještavanja o ciljevima održivog razvoja-SDGs odnosno Post 2015; obrazovanja za održivi razvoj;Mediteranska komisija za održivi razvoj, Mediteranski akcioni program u okviru Programa za životnu sredinu Ujedinjenih Nacija vezano za implementaciju Barselonske konvencije i pratećih protokola, i dr.), te obavezama u okviru usklađivanja sa politikama i propisima EU (EU strategija održivog razvoja, Integrisana pomorska politika EU, itd); stručne, organizacione i administrativne poslove za potrebe Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene; izvještavanje o realizaciji Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore, Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore i s njima povezanih dokumenata održivog razvoja; podršku aktivnostima od značaja za održivi razvoj lokalnih zajednica, kvalitet života u urbanim sredinama, održivi ruralni razvoj, održivu valorizaciju vrijednih područja prirode, održivo prostorno planiranje, kao i održivi regionalni razvoj; primjenu instrumenata održivog razvoja kao što su npr. održiva proizvodnja i potrošnja, zeleno preduzetništvo, i drugi instrumenti zelene/plave ekonomije i održivog urbanog razvoja; primjenu instrumenata integralnog upravljanja obalnim područjem (osjetljivost, ranjivost, pogodnost, noseći kapaciteti sredine, i dr. u cilju zaštite vrijednih predjela, otvorenih prostora, vrijednih obalnih ekosistema, ublažavanja razvojnih pritisaka na prirodne resurse obalnog područja, primjene ekosistemskog pristupa, ublažavanja uticaja prirodnih rizika, itd); obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od značaja za obavljanje administrativnih i stručnih poslova u nadležnosti direkcije; praćenje najbolje međunarodne prakse i učešće u međunarodnoj saradnji na globalnom, regionalnom i bilateralnom nivou iz nadležnosti direkcije; organizovanje baze podataka i dostupnosti podataka u nadležnosti direkcije; ostvarivanje saradnje sa organima javne uprave na državnom i lokalnom nivou, naučnim, obrazovnim i stručnim institucijama, profesionalnim i strukovnim udruženjima, poslovnim sektorom, organizacijama civilnog društva i nevladinim organizacijama i drugim relevantnim društvenim grupama i pojedincima koji učestvuju u sprovođenju programa i aktivnosti održivog razvoja i integralnog upravljanja obalnim područjem; promovisanje politike održivog razvoja i politike integralnog upravljanja obalnim područjem i druge poslove u skladu sa propisima, učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti direkcije, pripremanje i dostavljanje podataka za ažuriranje i vođenje sajta.