Мања слова Већа слова РСС
>

Директорат Главног државног архитекте

Датум објаве: 08.05.2020 12:00 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


2. Директорат Главног државног архитекте врши послове који се односе на: израду политика, стратегија, пројеката и програма у циљу унапређења квалитета и културе просторног и архитектонског обликовања и стварања високовриједног изграђеног простора; израду Државних смјерница развоја архитектуре у сарадњи са струковним удружењима, академским институцијама, невладиним организацијама и органом управе надлежним за заштиту културних добара; спровођење Државних смјерница развоја архитектуре у односу на заштиту аутентичности простора и идентитета насеља; обезбјеђење квалитета архитектонских рјешења; унапређење визуелног квалитета објеката и насеља; обезбјеђење промоције најбоље праксе у области урбанизма и архитектуре; давање сагласности на урбанистички пројекат; контролу рада главних градских архитеката; обављање свих пренесених послова из надлежности главног градског архитекте у случају неименовања или неизвршавања послова главног градског архитекте; организацију јавних конкурса за објекте за потребе државних органа, локалне самоуправе, здравствених, просвјетних, научних, културних, спортских и објеката социјалне заштите који су у државној својини; комуникацију са осталим одјељењима у оквиру Министарства, са другим државним институцијама, са међународним институцијама и канцеларијама и осталим субјектима укљученим у пројекте; организацију учешћа Црне Горе на међународним архитектонским изложбама; припрему тендерске документације из дјелокруга Директората; давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи; вођење првостепеног управног поступка; вођење другостепеног управног поступка и доношење рјешења у управним стварима и пословима управног надзора из надлежности Директората; поступање у пословима управног надзора; припрему тужби и одговора на тужбе; учествовање у расправама пред Уставним и Управним судом Црне Горе у предметима из ових области; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта; друге послове у складу са прописима.