Manja slova Veća slova RSS
>

Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje

Datum objave: 08.05.2020 11:50 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


4.Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); izdavanje i mirovanje licenci za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije odnosno građenja objekata; izdavanje i mirovanje licenci za obavljanje poslova revizije tehničke dokumentacije odnosno stučnog nadzora nad građenjem; vođenje registra licenci; zastupanje Direktorata pred pravosudnim organima u postupcima koji se vode pred sudovima za prekršaje i drugim nadležnim sudovima; sačinjavanje stručnih osnova i podnošenje inicijativa za izmjene i dopune zakona i drugih propisa u oblasti inspekcijskog nadzora; pružanje stručne i druge pomoći u vezi sa vršenjem nadzora; vođenje drugostepenog upravnog postupka; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; obavještenje i informisanost nadležnih organa u vezi ostvarenog nadzora, davanje instrukcija stručnih mišljena i objašnjenja u vezi primjene propisa na osnovu kojih se vrši nadzor; ostvarivanje procesa harmonizacije zakonodavstva u oblasti inspekcijskog nadzora sa međunarodnim standardima i pravnim sistemom EU; učestvovanje u pripremi i vođenju projekata i programa evropskih i strukturnih fondova (IPA,ostali fondovi i instrumenti), učestvovanje u izradi nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti planiranja i izgradnje objekata i kojima se uređuje vršenje inspekcijskog nadzora; praćenje zakonske regulative u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata; učešće u davanju mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; izvršavanje zakona i drugih propisa; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; učešće u međunarodnoj i regionalnoj saradnji iz oblasti inspekcijskog nadzora; ostvarivanje saradnje sa drugim organizacionim jedinicama, u cilju prikupljanja i objedinjavanja podataka za izradu informacija iz Ministarstva; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada Direktorata; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, izradu informacija i izvještaja; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; koordinacija sa Kancelarijom za ljudske resurse; promovisanje djelatnosti iz nadležnosti Direktorata i druge poslove iz nadležnosti Direktorata.

4.1. Direkcija za inspekcijski nadzor vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada Direkcije; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, izradu informacija i izvještaja; promovisanje djelatnosti iz nadležnosti odsjeka i druge poslove iz nadležnosti Direkcije.

4.1.1. Odsjek za inspekcijski nadzor za južni region vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata u južnom regionu; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada Odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, izradu informacija i izvještaja; promovisanje djelatnosti iz nadležnosti odsjeka i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.

4.1.2. Odsjek za inspekcijski nadzor za centralni region vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata u centralnom regionu; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka; podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada Odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, izradu informacija i izvještaja; promovisanje djelatnosti iz nadležnosti odsjeka i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.

4.1.3 Odsjek za inspekcijski nadzor za sjeverni region vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata u sjevernom regionu; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka; podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada Odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, izradu informacija i izvještaja; promovisanje djelatnosti iz nadležnosti odsjeka i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.

4.1.4. Odsjek za zastupanje i izvještavanje u oblasti inspekcijskog nadzora vrši poslove koji se odnose na: zastupanje pred sudovima u predmetima iz nadležnosti direkcije, prati rokove i priprema dokumentaciju vezanu za korespodenciju sa sudovima; vođenje upravnog postupka u skladu sa Zakonom o upravnom postupku iz oblasti inspekcijskog nadzora; uspostavlja saradnju sa inspektorima u vezi jedinstvene primjene zakonske procedure; vrši analizu izvještaja odsjeka i daje predloge za preduzimanje mjera od značaja za unapređivanje stanja u oblastima inspekcijskog nadzora; praćenje zakonske regulative u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata, pripremu žalbi i odgovora na žalbe, učešće u pružanju stručne i druge pomoći u vezi sa vršenjem nadzora; davanje instrukcija i objašnjenja u vezi primjene propisa na osnovu kojih se vrši nadzor; davanje podataka obavještenja i informacija nadležnim organima u vezi sa izvršenim inspekcijskim nadzorom,sprovođenje postupka po zahtjevima stranaka; vođenje evidencija i dostavljanje izvještaja iz svog djelokruga rada; pripremu i dostavljanje podataka iz djelokruga rada Odsjeka potrebnih za ažuriranje Web sajta, izvještaja i informacija iz djelokruga rada Direkcije za inspekcijski nadzor; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima i drugi poslovi iz nadležnosti Odsjeka.

4.2. Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak vrši poslove koji se odnose na izdavanje i oduzimanje licenci za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije odnosno građenja objekta; izdavanje i oduzimanje licenci za obavljanje poslova revizije tehničke dokumentacije odnosno stučnog nadzora nad građenjem; vođenje registra licenci; učestvovanje u izradi nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti planiranja i izgradnje objekata; praćenje zakonske regulative u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata; učešće u davanju mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; izvršavanje zakona i drugih propisa; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada direkcije; zastupanje direkcije pred pravosudnim organima u postupcima koji se vode pred sudovima; učestvovanje u pripremi zakona i drugih propisa u dijelu kojim se uređuje vršenje poslova inspekcijskog nadzora; sačinjavanje stručnih osnova i podnošenje inicijativa za izmjene i dopune zakona i drugih propisa u oblasti inspekcijskog nadzora; pružanje stručne i druge pomoći u vezi sa vršenjem nadzora; vođenje i donošenje upravnih akata u drugostepenom upravnom postupku; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; obavještenja i informacija nadležnim organima u vezi ostvarenog nadzora; davanje instrukcija stručnih mišljena i objašnjenja u vezi primjene propisa na osnovu kojih se vrši nadzor; ostvarivanje procesa harmonizacije zakonodavstva u oblasti inspekcijskog nadzora sa međunarodnim standardima i pravnim sistemom EU; učestvovanje u pripremi i vođenju projekata i programa evropskih i strukturnih fondova (IPA, ostali fondovi i instrumenti); pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada direkcije; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; izradu informacija i izvještaja i druge poslove iz nadležnosti direkcije.