Арменд Милла - Генерални директор Директората за праћење туристичких токова и туристичког промета

Контакт:
Тел: (+382) 20 446 227
Фаx: (+382) 20 446 215
Е-маил: арменд.милла@мрт.гов.ме