Ćazim Hodžić, generalni direktor Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu

Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 246
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: cazim.hodzic@mrt.gov.me