Dragana Čenić - generalna direktorica Direktorata za planiranje prostorom

Rođena je 27. aprila 1977. godine u Kotoru. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oktobru 2000. godine. Od septembra 2015. godine obavlja funkciju generalne direktorke u Direktoratu za planiranje prostora, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Direktorat za planiranje prostora vrši poslove koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata, programa iz oblasti uredjenja i upravljanja prostora i prostornog razvoja, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti prostornog planiranja; integralno planiranje i upravljanje prostorom; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora i morskog dobra; učestvovanje u pripremi i davanju mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora.

Prethodna radna iskustva:
-UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj) - koordinator projekata iz oblasti prostornog planiranja i održive arhitekture (2008 – avgust 2015. godine)
-Montenegroinženjering, Podgorica - odgovorni urbanista/planer i projektant (2005-2008.god)
-MonteCEP, Kotor - odgovorni urbanista (2002-2005.god)
-Centar za planiranje urbanog razvoja (CEP), Beograd, Srbija - pripravnik (2001.god)

Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 207
Fax: (+382) 20 446 230
E-mail: dragana.cenic@mrt.gov.me