Ešef Husić- generalni direktor Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove 

Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 383
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: esef.husic@mrt.gov.me