Министарство одрживог развоја и туризма

Ешеф Хусић- генерални директор Директората за климатске промјене и медитеранске послове 

Ешеф Хусић је рођен 05.06.1957. године у Рожајама, гдје завршава основну школу и природно-математички смјер гимназије. Ожењен, има петоро дјеце.

Након завршетка средње школе 1976. године уписује се на Машински факултет у Сарајеву – смјер механичке технологије обраде дрвета, који завршава у редовном року. Дипломира на пројекту „Енергана на дрвени отпад у оквиру производног система ГИР (Горњи Ибар) Рожаје“. У истој компанији заснива радни однос 8. маја 1981. године на пословима техниолога у фабрици грађевинске столарије. У периоду мај–јул 1984. године борави у Словенији на стручном оспособљавању у фирми „Инлес“ Рибница, а у периоду јун –август 1985. године у фирми „Јеловивца“ Шкофија Лока. Након послова припреме, планирања и контроле производног процеса као шеф техничке припреме производње прелази на послове техничког директора фабрике грађевинске столарије. На овим пословима остаје све до краја 1987. када је распоређен на мјесто руководиоца техничког сектора на нивоу цијелог производног система ГИР где остаје до краја 1990. године. Почетком 1991. Извршни одбор СО Рожаје именуује га на мјесто Секретара СИЗ-а стамбено комуналне дјелатности у Општини Рожаје. Након трансформације СИЗ-а ИО СО Рожаје имернује га за вршиоца дужности директора Општинског фонда за грађевинско земљиште и путеве гдје као директор остаје до марта 1993. године. У наредном периоду ради на различитим пословима у органима локалне управе општине Рожаје као самостални савјетник у секторима зивотне средине, урбанизма и комуналних дјелатности, све до септембр 2014. када је именован на мјесто секретара Секретаријата за планирање, уређење простора, заштиту животне средине и комуналне дјелатности општине Рожаје. На овим пословима остаје до новембра 2017. године када га Влада Црне Горе именује за вршиоца дужности генералног директора Директората за климатске промјене и медитеранске послове у Министарству одрживог развоја и туризма.

У протеклом времену био је активни учесник друштвено политичког живота на нивоу општине и Црне Горе. Био је делегат у вијећу удруженог рада у периоду 1985.-1988., као и одборник у три мандата у Скупштини општине Рожаје. Био је члан Савјета за приватизацију и капиталне пројекте у периоду од децембра 2012. до децемра 2016. године. Као члан Тендерске комисије Савјета за приватизацију учествовао је у процесу приватизације дијела имовине бившег ГИР-а довођењем страног инвеститора у област дрвене индустрије.

Контакт:

Тел: (+382) 20 446 383
Фаx: (+382) 20 446 215
Е-маил: есеф.хусиц@мрт.гов.ме