Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ešef Husić- generalni direktor Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove 

Ešef Husić je rođen 05.06.1957. godine u Rožajama, gdje završava osnovnu školu i prirodno-matematički smjer gimnazije. Oženjen, ima petoro djece.

Nakon završetka srednje škole 1976. godine upisuje se na Mašinski fakultet u Sarajevu – smjer mehaničke tehnologije obrade drveta, koji završava u redovnom roku. Diplomira na projektu „Energana na drveni otpad u okviru proizvodnog sistema GIR (Gornji Ibar) Rožaje“. U istoj kompaniji zasniva radni odnos 8. maja 1981. godine na poslovima tehniologa u fabrici građevinske stolarije. U periodu maj–jul 1984. godine boravi u Sloveniji na stručnom osposobljavanju u firmi „Inles“ Ribnica, a u periodu jun –avgust 1985. godine u firmi „Jelovivca“ Škofija Loka. Nakon poslova pripreme, planiranja i kontrole proizvodnog procesa kao šef tehničke pripreme proizvodnje prelazi na poslove tehničkog direktora fabrike građevinske stolarije. Na ovim poslovima ostaje sve do kraja 1987. kada je raspoređen na mjesto rukovodioca tehničkog sektora na nivou cijelog proizvodnog sistema GIR gde ostaje do kraja 1990. godine. Početkom 1991. Izvršni odbor SO Rožaje imenuuje ga na mjesto Sekretara SIZ-a stambeno komunalne djelatnosti u Opštini Rožaje. Nakon transformacije SIZ-a IO SO Rožaje imernuje ga za vršioca dužnosti direktora Opštinskog fonda za građevinsko zemljište i puteve gdje kao direktor ostaje do marta 1993. godine. U narednom periodu radi na različitim poslovima u organima lokalne uprave opštine Rožaje kao samostalni savjetnik u sektorima zivotne sredine, urbanizma i komunalnih djelatnosti, sve do septembr 2014. kada je imenovan na mjesto sekretara Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalne djelatnosti opštine Rožaje. Na ovim poslovima ostaje do novembra 2017. godine kada ga Vlada Crne Gore imenuje za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

U proteklom vremenu bio je aktivni učesnik društveno političkog života na nivou opštine i Crne Gore. Bio je delegat u vijeću udruženog rada u periodu 1985.-1988., kao i odbornik u tri mandata u Skupštini opštine Rožaje. Bio je član Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte u periodu od decembra 2012. do decemra 2016. godine. Kao član Tenderske komisije Savjeta za privatizaciju učestvovao je u procesu privatizacije dijela imovine bivšeg GIR-a dovođenjem stranog investitora u oblast drvene industrije.

Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 383
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: esef.husic@mrt.gov.me